Mede dankzij jullie feedback kunnen we het Platform steeds beter maken! Daarom proberen wij de bugs die jullie bij ons melden, zo spoedig mogelijk op te lossen. Op deze pagina kun je zien welke er opgelost zijn en welke nieuwe functionaliteiten er zijn toegevoegd. Op deze pagina zie je alle punten relevant voor docenten, beheerders en onderwijzend ondersteunend personeel.


Release 1.13

Maandag 8 april 2024


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Indien je bij het coachgesprekken scherm gefilterd hebt op ontwikkelgesprekken en je wilt een nieuw gesprek inplannen, dan is het type gesprek wat geselecteerd is nu direct een ontwikkelgesprek ipv een coachgesprek.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

 • Coachgesprek: Indien je als docent bij jouw eigen coachgesprekkenoverzicht gefilterd hebt op een specifieke leerling en je wilde daarna een nieuw gesprek inplannen, dan kon je niet direct opslaan, zonder eerst een wijziging te maken in het gesprek zelf.
 • Agenda: Indien van toepassing wordt nu in de agenda door middel van een laad icoontje aangegeven of de ingeplande agenda-afspraken op de achtergrond nog bezig zijn om opgehaald te worden.

Release 1.12

Donderdag 4 april 2024


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Overal waar je de profielfoto van de leerling ziet staan, kun je nu je muisaanwijzer erop houden en verschijnt er een submenu. Op die manier kun je als docent snel naar het dashboard, de cijferlijst, alle beoordelingen en gesprekken van de leerling gaan.
  Handige tip: houd Ctrl/Cmd ingedrukt en klik dan op de link. De pagina opent dan in een nieuw tabblad.
 • De leerling kan sneller de status van een activiteit wijzigen. De leerling kan dit nu direct in het agenda scherm bij Mijn werkpaden aanpassen. Het blijft uiteraard ook mogelijk voor de leerling om dit in het werkpad zelf te doen.

  Gaat het om een inleveractiviteit, dan wordt eerst gevraagd of de leerling een bestand wil uploaden, voordat hij kan afronden.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

 • Bij het aanmaken van een nieuw coachgesprek is het nu mogelijk om direct op te slaan na het selecteren van een coachleerling, zonder eerst een wijziging aan te brengen in een van de velden.
 • Vanuit de agenda is het nu weer mogelijk om de coach afspraak direct te openen.
 • Leerlingen kunnen werkpaden met meer dan 50 activiteiten in één week nu openen.
 • Als een nieuwe gebruiker probeert in te loggen in het LMS via Entree en de school beheerder heeft zijn account nog niet geïmporteerd via UWLR, dan kreeg de gebruiker een blanco pagina te zien. Vanaf nu krijgt de gebruiker een duidelijke (fout)melding te zien.
 • Indien een leerling zijn ouder/verzorger wil uitnodigen, dan is een naam invullen verplicht. Deze naam mag echter een max. aantal tekens bevatten. Voorheen werd er niet aangegeven dat het max. aantal tekens werd overschreden.
 • Indien de leerling zijn LMS taal had ingesteld op Engels, dan werd bij het Beoordelingsoverzicht niet de juiste vertaling getoond.
 • Bij het verwijderen van een activiteit uit een thema kreeg je soms een foutmelding dat het verwijderen niet gelukt was. Deze melding was onterecht, want het verwijderen was wel degelijk gelukt.

Release 1.11

Dinsdag 19 maart 2024


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

We zijn op dit moment druk bezig met onderhoud aan de ELO. Dit zorgt ervoor dat de ELO aan de nieuwste technische standaarden blijft voldoen. Een van de zaken die we daarbij aanpakken is de vormgeving. In deze update lees je de eerste resultaten hiervan.

Wat is er onder andere veranderd:

 • De kalenders naast de agenda hebben nieuwe kleurtjes gekregen.
  Er worden geen signaalkleuren meer gebruikt.
 • De knoppen zijn duidelijker gemaakt.
 • Alle iconen zijn vervangen door nieuwe, vergelijkbare iconen.
 • De leerlijnen onder Leermiddelen hebben een nieuwe opmaak.
 • De algehele styling van de schermen is opgefrist.
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van Zermelo, dan kan de individuele gebruiker Zermelo nu (tijdelijk) uitzetten.
  Ga hiervoor naar Mijn profiel > Externe koppelingen > Zermelo en vink ‘Actief’ uit.
  Let op! Zie je jouw Zermelo-agenda helemaal niet meer? Zet de Zermelo-koppeling in jouw profiel dan eerst op actief om het rooster weer in je agenda te kunnen zien.
 • Bij het coachgesprek is er een nieuwe opslaan-knop bijgekomen. Je kunt nu tussentijds opslaan en het coachgesprek blijft dan geopend. Klik op ‘opslaan en sluiten’ om je wijzigingen op te slaan en het coachgesprek te sluiten.
 • Digistudies linkjes konden al worden toegevoegd onder Activiteiten binnen de leerlijn, vanaf nu kan dit ook onder Hulpmiddelen.
 • Bij Activiteiten kon met een vinkje worden aangegeven of de activiteit een beoordelingsactiviteit is. Dit vinkje is echter nog niet functioneel en is voorlopig weggehaald om verwarring te voorkomen.
 • Indien er binnen een leerlijn inhoudelijke wijzigingen zijn gemaakt, dan wordt dit nu getoond door middel van het label ‘Recent aangepast’. Dit is de basis voor een uitgebreidere functionaliteit waarbij we bij schoolleerlijnen gaan aangeven dat er iets is gewijzigd in de bijbehorende basisleerlijn.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

 • Wanneer een gesloten subgroep werd aangemaakt met een maximaal aantal deelnemers, dan lukte het daarna niet om nog meer deelnemers toe te voegen. Dit kan nu wel.
 • Indien een docent in een ander schooljaar werkte en vervolgens in zijn agenda-afspraak een (sub)groep wilde uitnodigen, dan verschenen in het keuzemenu niet de juiste (sub)groep(en).

Release 1.10

Dinsdag 30 januari 2024


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Doorlopende activiteiten binnen het werkpad. Een lang gekoesterde wens van veel gebruikers, maar je kunt nu een activiteit in meerdere weken plaatsen.
  Zie deze instructie om te zien hoe dit werkt.
 • Het werkpad ontwerpen scherm is volledig vernieuwd. Nu met meer overzicht. Zie deze instructie voor meer informatie.
 • Indien je een URL toevoegt aan je activiteit, dan wordt er nu vooraf gecheckt of de URL geldig is. Op die manier hoef je niet meer je activiteit volledig opnieuw aan te maken.

Release 1.9

Vrijdag 12 januari 2024


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Het coachgesprek venster is iets aangepast voor meer overzicht. De titel van het type gesprek staat nu bovenaan en daaronder de deelnemers.
 • In het Klik LMS vind je nu meerdere gedetailleerde overzichtsschermen voor docenten, coaches en vakdocenten.
 • De opmaak van de beschrijvingstekst bij een agenda-afspraak, wordt nu in de leesmodus hetzelfde getoond, als in de bewerkmodus.
 • Je kunt nu eenvoudig een verwijzing naar de instructievideo’s van Digistudies toevoegen aan je activiteiten binnen de leerlijn. Klik hier voor meer informatie.
 • Documenten/bijlagen met een vreemd leesteken in de documentnaam, zoals bijvoorbeeld een ö of ü, kunnen nu worden geüpload.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...leerlingen een 404 foutmelding kregen bij het openen van het scherm ‘Leren’.
 • ...bij het toevoegen van een subgroep aan een agenda-afspraak, dit slechts een voor een kon.
 • ...bij het sorteren (drag and drop) van thema’s binnen de leerlijn, er niet automatisch werd gescrold naar het laatst gewijzigde thema.
 • ...binnen de schoolleerlijn een gekoppelde activiteit verwijderd moest worden van een leerdoel, dit niet werkte en dit alleen kon via het activiteitenoverzicht.
 • ...bij het aanmaken van een leerdoel de geselecteerde activiteiten niet werden opgeslagen.
 • ...bij het aanmaken van een nieuw leerdoel een foutmelding verscheen, omdat er ten onterechte werd vermeld dat het niveau ontbrak.

Release 1.8

Vrijdag 22 december 2023


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...agenda-afspraken korter dan 25 minuten nu netjes onder elkaar worden getoond in plaats van naast elkaar.
 • ...het openen van bijlagen door leerlingen onder leerlijn hulpmiddelen af en toe een probleem gaf.
 • ...bij het pinnen van het coachgesprek de nog niet bewaarde gegevens onthouden werden.
 • ...bij een hulpmiddel het niveau verplicht was.

Release 1.7.1

Woensdag 13 december 2023


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...in de agenda afspraken die elkaar direct opvolgde, naast elkaar werden gezet, in plaats van onder elkaar.
 • ...leerlingen die een leerlijn hulpmiddel na het downloaden wilde openen, een foutmelding kregen.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.7

Maandag 4 december 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Ouders zien op het overzicht van hun kind nu ook de persoonlijke doelen.

 • De cijferlijst is aangepast. Er worden nu meer details van de beoordeling getoond.

 • Het beoordelingsoverzicht van de leerling is aangepast. Ook hier zijn meer gegevens zichtbaar.

 • In het menu volgen en beoordelen is een nieuwe optie opgenomen: beoordelen op leerdoelen. Per werkpadplanning worden de leerlingen getoond en kunnen de leerdoelen bekeken en aan- of uitgevinkt worden.
 • Tekstuele aanpassingen in het menu coachen: de term heet nu gesprekken in plaats van coachgesprekken, omdat het item ook ontwikkelgesprekken kan bevatten.
 • Wanneer vanuit het dashboard van de leerling op een coachgesprek wordt geklikt, wordt deze nu direct geopend.
 • Bij het kopiëren van een activiteit verschijnt de melding dat een eventuele bijlage niet mee-gekopieerd wordt. De bijlage kan vervolgens apart toegevoegd worden.
 • Bij de menuoptie: volgen op activiteit kan nu gefilterd worden op het niveau van de activiteit.
 • Selecteren van leerlingen bij een groepsbeoordeling. Het is nu mogelijk om een voorselectie op te bouwen, waardoor duidelijk is welke leerlingen er beoordeeld worden.
 • In het gedeelte mijn werkpaden, naast de agenda, wordt bij het aanklikken van een leerlijn gelijktijdig het eerste thema opengeklapt, waardoor de activiteiten direct zichtbaar zijn.
 • Het inplannen van (vakantie-) activiteiten van maandag t/m vrijdag in de schoolkalender wordt nu ook als een gehele week vrij gezien. Hier wordt rekening mee gehouden bij het inplannen van werkpaden.
 • Het niveau is nu verplicht bij leerdoelen.

In deze release is het volgende punt opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...bij het verplaatsen van een afspraak in de agenda, in sommige gevallen de gekoppelde deelnemers verdwenen.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.6

Maandag 20 november 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • De ouders hebben nu toegang tot de gesprekken van hun kind. Dit kan via het onderdeel ‘gesprekken’ op het leerlingoverzicht of via de menuoptie ‘coachgesprekken’.
 • De persoonlijke doelen van de leerling zijn zichtbaar op het Dashboard van de leerling. Ouders kunnen deze binnenkort ook zien. Hier wordt momenteel nog aan gewerkt.
 • De volgorde van de statussen bij voortgang is logischer geworden.
 • Wiskundige formules (LaTeX) worden nu in alle werkvormen ondersteund binnen de BronnenBouwer.
 • Bij het definitief maken van een beoordeling is een extra checkvraag ingebouwd, omdat het wijzigen daarna op geen enkele wijze meer mogelijk is.
 • Het beoordelingsoverzicht voor de leerling is verbeterd en bevat nu ook gepubliceerde concept beoordelingen.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.5

Maandag 6 november 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • De agenda-items worden overzichtelijker weergegeven. De titel van de afspraak, in plaats van de tijd, wordt nu als eerste getoond. Daarnaast heeft de kleur van de afspraak een nieuwe plek gekregen.
 • Bij het selecteren van leerlingen is de checkbox (vinkje) voor de naam geplaatst. Op deze manier is het overzichtelijker om de juiste leerling(en) te selecteren.
 • Ouder/verzorger toegang: Naast de cijferlijst, heeft de ouder/verzorger nu ook toegang tot het dashboard van zijn kind. Dit overzicht geeft, naast de algemene leerlinggegevens, inzicht in de voortgang, beoordelingen en eventuele koppelingen naar andere informatie. De 3e menuoptie in het menu van de ouder/verzorger betreft de beoordelingen.
 • Het invullen van het niveau bij activiteiten is verplicht geworden. Deze aanpassing volgt ook voor leerdoelen en hulpmiddelen. Dit om de consistente werking met volgen en beoordelen te waarborgen.
 • Er heeft een lay-out aanpassing plaatsgevonden in het beoordelen scherm. Dit betreft een visuele verbetering. Daarnaast gaat het publiceren van de beoordeling middels een vinkje. Ook dit vergroot de overzichtelijkheid van het scherm.
 • De volgorde van activiteiten in een werkpad is gelijk aan de volgorde in het thema.
 • Er is een geldigheidsperiode toegevoegd aan het thema, om een thema op inactief te zetten. Bij het kopiëren van de leerlijn of het aanmaken van een leerlijnplanning wordt dit thema niet meer meegenomen. Je vindt de geldigheidsperiode bij de 3 puntjes achter de themanaam, in de bewerkmodus.
 • Er is een rol-filter toegevoegd bij het selecteren van bijvoorbeeld leerlingen. Dit om te voorkomen dat eventuele docenten per ongeluk geselecteerd en toegevoegd worden.
 • Indien een Klik-medewerker bepaalde toegang nodig heeft tot jullie LMS omgeving, dan kun je deze medewerker nu eenvoudig (tijdelijk) toegang geven. Kijk hier voor de handleiding.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.4.1

Vrijdag 27 oktober 2023


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...afspraken ingepland voor de zondag, niet getoond werden in de weekweergave.
 • ...bij de leerling werkpad weergave, de einddatum van de activiteit niet juist getoond werd, waardoor de activiteit niet in de juiste week kwam te staan.
 • ...in de BronnenBouwer, wanneer je het Dark one thema gebruikte, de ingevoerde tekst niet goed leesbaar was. 

Release 1.4

Maandag 2 oktober 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Indien een leerling nog geen streefniveau heeft, dan wordt dat vanaf nu bij het inloggen met een grote duidelijke boodschap aangegeven. De leerling moet, eventueel via zijn leraar of coach, contact opnemen met de beheerder die de streefniveaus kan instellen. 
 • Er zijn enkele kleine aanpassingen in de navigatie-knoppen. In de browser kan altijd met het ← pijltje en → pijltje naar het vorige / volgende scherm genavigeerd worden.
 • Bij het toevoegen van een nieuw agenda-item staat niet langer het veld Bijzonderheden bovenaan. Deze heeft nu een plekje onderaan het scherm gekregen.
 • Een leraar ziet nu ook de hulpmiddelen (voorheen was dit alleen zichtbaar voor leermiddelenontwikkelaar en -beheerder).
 • Voor leerlingen: Het status-veld van de activiteiten is bij ieder kleurenschema nu goed zichtbaar.
 • Voor leerlingen: Extra informatie en meer filtermogelijkheden in het scherm mijn beoordelingen van de leerling.
 • Voor leerlingen: Een leerling kan nu persoonlijke doelen aanmaken. Deze zijn toe te voegen via Mijn profiel. Op dit moment zijn deze doelen nog niet zichtbaar via het dashboard van de leerling. Dit volgt binnenkort.
 • Voor beheerders: Er zijn twee nieuwe rollen die door de beheerder aan een gebruiker kunnen worden toegewezen. Dit zijn de rollen Teamleider en Zorg-OOP-er. Deze gebruikers kunnen het dashboard van de leerlingen raadplegen, mits zij toegang hebben tot de stamgroep van die leerling. Deze rollen kunnen aan leraren worden toegewezen. Maar ook aan ander onderwijs ondersteunend personeel die niet via de UWRL uit het LAS worden opgehaald.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...er een foutmelding wordt getoond, indien je een thema wilt weggooien, die niet weggegooid mag/kan worden.
 • ...wanneer je een nieuw thema wilde publiceren, de huidige volgorde van de thema's nu bewaard blijft.
 • ...in een aantal kleurthema's de tekst niet goed leesbaar was.
 • ...het dashboard over de leerling is verbeterd en duidelijker geworden.
 • ...titels van een leerdoelcluster zijn nu zichtbaar in de weergavemodus en overige schermen.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.3

Maandag 11 september 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Bij de agenda kunnen deelnemers toegevoegd worden aan agenda-items.
 • Als je, in het scherm leerlijnen, via het ← pijltje (en daarna → pijltje verder) in de browser naar het vorige scherm gaat, worden je zoekcriteria onthouden.
 • Leerdoelen dienen vanaf nu altijd een cluster te hebben. Dit om de verdere werking van het systeem consistent te houden. Eventuele ‘’losse’’ leerdoelen zijn te vinden onder het cluster met de naam 'leerdoelencluster1’.
 • De opmaak van het leerlijnenscherm is verbeterd en er is een filter aangebracht om het zoeken te vereenvoudigen.
 • De LMO-er kan hulpmiddelen bij een leerlijn en/of thema aanmaken en bewerken.
 • Bij basisleerlijnen en thema’s die buiten de geldigheidsperiode vallen is de aanduiding 'niet actief' opgenomen. Alleen de LMB-er ziet deze leerlijnen. Deze zijn niet te kopiëren.
 • In geval van een storing bij Entree wordt dit nu vermeld op onze inlogpagina. Je kan je inschrijven op onze statuspagina, zodat je een e-mail ontvangt bij eventuele storingen binnen Klik én binnen Entree.
 • Streefniveau bij koppelen leerlingen wordt nu getoond.
 • De sortering in diverse schermen is verbeterd.
 • Voor beheerders: Het koppelen van docenten aan stamgroepen is verbeterd.
 • Voor beheerders: Inactieve gebruikers zijn wel zichtbaar in het systeem, maar kunnen niet meer gekoppeld worden aan bijvoorbeeld stamgroepen.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...het nu echt mogelijk is om documenten (bijlagen) tot 64 mb te uploaden.
 • ...de inlogpagina van het LMS niet goed rekening hield met de schermgrootte van de iPad.
 • ...de e-mail uitnodiging naar de ouder/verzorger niet werd verzonden.
 • ...bij het slepen van een taak naar de agenda of het inplannen van de taak in de agenda, kwamen de details niet overeen. Dit is nu gelijk getrokken.
 • ...bij het scherm 'mijn werkpadplanningen' en het blokje 'mijn werkpadplanningen' naast de agenda, werd de eerste en laatste week van het werkpad niet getoond.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.2

Maandag 14 augustus 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Ouders/verzorgers kunnen nu inloggen in het LMS en hebben toegang tot de cijferlijst van hun kind.
 • Het leerlingoverzichtsscherm is uitgebreid en verbeterd, inclusief een nieuw voortgangsoverzicht van de leerling.
 • Menu 'Mijn dashboard' is veranderd in 'Mijn agenda'.
 • De leerling heeft er een menu-item bij: 'Mijn dashboard', waar hij zijn eigen 'leerlingoverzichtsscherm' kan raadplegen.
 • Een gebruiker met de rol 'LMO' kan nu ook hulpmiddelen aanmaken/bewerken.
 • Een gebruiker met de rol 'OOP' kan direct bij aanmaken de rollen LMO of LMB krijgen. 
 • Het ontkoppelen van leerlingen bij planningen (leerlijn en/of werkpad-) is versimpeld, nu kunnen meerdere leerlingen in één klik ontkoppeld worden.
 • Overbodige menu-items zijn verwijderd voor een beter overzicht.
 • De externe leermiddelen zijn hernoemd naar 'Mijn licenties' en 'schoollicenties' om verwarring te voorkomen.
 • Bij Zermelo-afspraken zit nu een link die direct verwijst naar Zermelo. Wil je de details van de Zermelo-afspraak inzien, klik dan op deze link.
 • In de BronnenBouwer worden gesloten vragen met lange antwoord-mogelijkheden beter weergegeven.
 • Verbeterde foutmelding berichten bij het aanmaken en/of definitief maken van beoordelingen.
 • Voor scholen die gebruik maken van Magister: de UWLR koppeling voor het ophalen van de gebruikersaccounts maakt nu gebruik van de nieuwste versie (2.3). Versie 2.2 wordt uitgefaseerd.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...bij het inschrijven op een open groep, het maximale aantal niet klopte.
 • ...het niet lukte om thema's en leerlijnen te verwijderen.
 • ...bij de BronnenBouwer je nu een duidelijke boodschap te zien krijgt indien je als docent de antwoorden van een leerling wilt bekijken, terwijl er geen maak opdrachten voor leerlingen in een bron zitten.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.Release 1.1.21

Maandag 19 juni 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Er is een Schooljaar-selector toegevoegd aan schermen waar dit van toepassing is, zodat je per schooljaar gegevens kunt ophalen. Wanneer je bijvoorbeeld een leerling zoekt, krijg je automatisch de gegevens van het schooljaar waar je nu in zit. Je kunt dit aanpassen naar een ander schooljaar. Vervolgens krijg je een overzicht van alle gegevens uit dit schooljaar, denk hierbij aan cijferlijsten, voortgang etc. 
 • Het is niet (meer) mogelijk om thema’s te kopiëren uit een ongepubliceerde leerlijn.
 • Doorontwikkeling: bij Zermelo wordt ook de groep/klas getoond in het rooster.
 • Er zijn vernieuwde schermen voor het aanmaken en bewerken van activiteiten en leerdoelen.
 • Voor beheerders: Een beheerder kan gebruikers deactiveren zodat die gebruiker niet meer kan inloggen. Deze gebruiker wordt niet verwijderd. Dit betekent dat alles wat deze gebruiker heeft aangemaakt nog blijft bestaan. Ook eventuele voortgang blijft zichtbaar. De beheerder kan de gebruiker ook eventueel weer activeren.
 • Voor beheerders: Bij de UWLR import worden de docenten nu ook getoond (ipv alleen een aantal) en is het mogelijk om aan te geven welke leraren je wel en niet wilt importeren.
 • Leerlingen kunnen nu ook bij het menu-item externe content.
 • Leerlingen kunnen bij hun beoordelingen ook gebruik maken van de Schooljaar-selector. Zij kunnen op deze manier van verschillende schooljaren zien hoe hun beoordelingen zijn geweest.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...de opmaak van de cijferlijst is aangepast. Bij het openen van een cijferlijst worden nu direct alle eindbeoordelingen getoond.
 • ...bij agenda-afspraken kun je (weer) deelnemers toevoegen.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.20

Vrijdag 26 mei 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • De docent kan in de BronnenBouwer nu een toets werkvorm aanmaken. De leerling kan deze toets eenmaal maken en inleveren. De leerling ziet na inleveren de juiste antwoorden. De docent, kan als dit nodig is, de toets per leerling resetten, zodat de leerling de toets opnieuw kan maken. Let op! Eenmaal de antwoorden gereset, dan zijn de antwoorden definitief verwijderd.
 • Heb je als docent een nieuwe BronnenBouwer bron aangemaakt, dan kun je nu eenvoudiger de juiste url naar deze bron kopieren. Deze url kun je vervolgens plakken in je activiteit, zodat leerlingen de bron goed kunnen openen.
 • Leerlingen en docenten kunnen nu reacties op activiteiten geven (mits er voortgang is op die activiteit). Een docent kan bijv. feedback geven richting de leerling.
 • Bij de werkpaden wordt er geen icoon meer getoond bij een externe link, indien er geen link is toegevoegd.
 • Een activiteit kan nu een bijlage en/of url bevatten.
 • Activiteiten binnen het werkpad openen nu standaard in een nieuw tabblad, activiteiten naar dezelfde (soort) pagina worden in hetzelfde tabblad geopend (bijv. elke BronnenBouwer-link gaat naar hetzelfde tabblad).

 • Bij een activiteit kun je nu meerdere bestanden in een keer uploaden ipv per stuk.

 • Bij het selecteren en koppelen van activiteiten binnen een werkpad, kun je nu snel de inhoud van de activiteit inzien. Klik hiervoor op het 'open' icoontje achter de activiteit.

 • Er is nu een snelle koppeling naar de werkpadplanning vanuit de schoolleerlijn, zowel in de bewerkmodus als in de weergavemodus.

 • Na het aanmaken van een werkpadplanning kan de docent nu een opmerking en deadline datum aangeven per activiteit.

 • De docent kan nu zelf subgroepen aanmaken waarvoor leerlingen zichzelf kunnen aanmelden. Bijv. voor een bijles groepje. De docent kan leerlingen eventueel ook zelf toevoegen, waarna de leerling zich niet kan uitschrijven. De subgroepen kun je vervolgens gebruiken binnen je werkpadplanning. 

 • De leerling kan url's toevoegen aan zijn profiel. Bijv. de link naar zijn uitgebreide portfolio in Microsoft Teams of SharePoint. De url is zichtbaar op zijn profielpagina voor alle docenten die toegang hebben tot de stamgroep waar de leerling deel van uitmaakt.

 • Cijferlijst van de leerling. De leerling kan nu zijn cijferlijst inzien. Op deze pagina heb je in een overzicht alle ontvangen cijfers en waarderingen per leerlijn. De docent heeft op de overzichtspagina van de leerling een knop naar de cijferlijst.

 • De Leermiddelenbeheerder kan nu schoolleerlijnen publiceren en de-publiceren.
 • De Leermiddelenbeheerder kan nu per leerlijn zien welke leerlingen er gekoppeld zijn aan die specifieke leerlijn.

 • Een gebruiker met de rol 'Rapporteur' kan nu drie soorten rapporten als CSV downloaden: 1. Het aantal leerlingen dat in een te kiezen schooljaar van een leerlijn gebruik maakt. 2. Alle gebruikers en hun eerste en meest recente aanmeld moment in een te kiezen schooljaar. 3. Aanmeldingsmomenten van gebruikers in een te kiezen periode. Deze functie is te vinden onder Schoolinstellingen.

 • De schoolbeheerder kan nu de inlog momenten per gebruiker inzien onder 'Gebruikersbeheer'. Selecteer de gebruiker en klik op 'Bekijk aanmeldingen'.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...de opmaak van de beschrijvingstekst bij een activiteit niet goed leesbaar was vanwege het negeren van de alinea indeling.
 • ...de opmaak bij beoordelingen (bij feedback) de alinea indeling niet werd aangehouden.
 • ...de leerling in content, in zijn menu de schoolbronnen als optie zag staan.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.19

Zondag 30 april 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Bij het aanmaken van een werkpad en het selecteren van de activiteiten in dit werkpad worden nu ook de niveaus van de activiteiten getoond, zodat het (zeker bij Kunskapsskolan leermateriaal) duidelijker te zien is welke activiteit je selecteert.
 • Een leerling kan bij zijn eigen profiel nu eigen URL (link) toevoegen. Deze URL's zijn zichtbaar voor alle docenten die toegang tot de stamgroep van de leerling hebben. Op deze manier kan de leerling nu dingen delen, zoals bijv. een link naar zijn portfolio, SharePoint omgeving, Dropbox map etc.
 • Als docent kun je nu alle beoordelingen van een thema in 1 keer tegelijkertijd van status veranderen (van concept naar definitief) en/of publiceren (alleen je eigen gemaakte beoordelingen, niet die van een collega).
  Het is hierbij ook mogelijk om bijv. alleen de eindbeoordelingen te publiceren, of alleen de tussenbeoordelingen om te zetten naar definitief.
 • Als docent kun je bij beoordelen nu zelf aangeven of/wanneer je de beoordeling wilt publiceren.
  Publiceren betekent dat de beoordeling zichtbaar wordt voor de leerling en voor andere docenten. De status van de beoordeling (concept of definitief) heeft hier geen invloed op!

  In de tabel hieronder ter verduidelijking wat de begrippen concept, definitief en gepubliceerd inhoudt.

  Soort beoordelingStatusGepubliceerd?Dit betekent
  TussenbeoordelingConceptNeeDe tussenbeoordeling kan wel worden bewerkt. De beoordeling is niet zichtbaar voor de leerling.
  TussenbeoordelingConceptJaDe tussenbeoordeling kan wel worden bewerkt. De beoordeling is wel zichtbaar voor de leerling.
  TussenbeoordelingDefinitiefNeeDe tussenbeoordeling kan niet worden bewerkt. De beoordeling is niet zichtbaar voor de leerling.
  TussenbeoordelingDefinitiefJaDe tussenbeoordeling kan niet worden bewerkt. De beoordeling is wel zichtbaar voor de leerling.
  EindbeoordelingConceptNeeDe eindbeoordeling kan wel worden bewerkt. De beoordeling is niet zichtbaar voor de leerling.
  EindbeoordelingConceptJaDe eindbeoordeling kan wel worden bewerkt. De beoordeling is wel zichtbaar voor de leerling.
  EindbeoordelingDefinitiefNeeDe eindbeoordeling kan niet worden bewerkt. De beoordeling is niet zichtbaar voor de leerling.
  EindbeoordelingDefinitiefJaDe eindbeoordeling kan niet worden bewerkt. De beoordeling is wel zichtbaar voor de leerling.

Release 1.1.18

Dinsdag 11 april 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Er is een nieuwe menu-structuur voor docenten die beter aansluit bij processen van de docent. Hierbij zijn ook enkele onderdelen verplaatst:
  • De onderdelen 'Mijn werkpadplanningen' en 'Leerlijnplanningen' zijn verplaatst naar Lesgeven
  • Het onderdeel 'Schoolkalender' is verplaatst naar Beheer
  • Het onderdeel EDU-IX is verplaatst naar leermiddelen
 • Het scherm 'Volgen' is vernieuwd, zodat hij overzichtelijker is en sneller werkt.

Release 1.1.17

Maandag 3 april 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Je kunt nu jouw Platform agenda aanvullen met jouw persoonlijke Outlook agenda afspraken.
 • Er is een nieuw overzichtsscherm genaamd 'Mijn werkpadplanningen' toegevoegd. Hier kun je de ingeplande werkpadplanningen per week bekijken en daarbij ook direct de algemene voortgang van de leerlingen bekijken.
 • Een beheerder kan nu handige links toevoegen die voor alle gebruikers beschikbaar zijn. Deze snelle links worden getoond in het nieuwe menu-item 'Snelkoppelingen' en eventueel ook in het nieuwe snelmenu naast de gebruikersnaam. Let op, zowel het menu-item als het snelmenu zijn pas zichtbaar als er daadwerkelijks links beschikbaar zijn.
 • Het is nu mogelijk om alle coachgesprekken in te zien van leerlingen waar jij toegang tot hebt. Deze coachgesprekken open je via het leerlingoverzichtsscherm.
 • Je kunt nu op je dashboard bij 'Mijn taken' ook een taak inplannen zonder deze te hoeven slepen. Klik op het agenda icoontje bij de taak en kies een datum en tijdstip.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...in de BronnenBouwer, antwoorden (van Kunskapsskolan-bronnen) worden nu beter opgeslagen.
 • ...de selectiebalken van 'Volgen' en van 'Beoordelen' verschillend waren. De selectievelden van Beoordelen zijn nu aangepast.
 • ...de layout van het dashboard op kleine laptops niet prettig was.
 • ...het niveau dat een leerling kiest bij een werkpad, niet onthouden werd. Het niveau dat een leerling selecteert, wordt nu onthouden binnen dezelfde browser.
 • ...het leek alsof docenten de schoolkalender(s) konden aanpassen.

Release 1.1.16

Woensdag 15 maart 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Als docent kun je nu een inleveractiviteit toevoegen aan je thema/werkpad. Wil je bijv. dat de leerlingen een verslag maken en die inleveren? Voeg de activiteit 'Inlever' toe aan je werkpad en de leerling kan vervolgens zelf een bestand uploaden die jij als docent kunt downloaden.
 • De leerling had hem al op zijn dashboard. De docent nu ook! Op je dashboard vind je nu naast de agenda ook het blokje 'Mijn werkpadplanningen'. In dit blokje vind je de werkpadplanningen waar je eigenaar van bent, inclusief de leerlijn en de naam van de module. Je kunt vanaf hier makkelijk doorklikken naar 'Volgen'.
 • Voeg een externe link toe aan je werkpadplanning. Bijv. een directe link naar je Microsoft Teams groep/kanaal of Google Classroom. Leerlingen kunnen dan vanuit het Platform direct op de juiste plek bij eventuele extra informatie komen.
 • Je kunt nu op je dashboard bij 'Mijn werkpadplanningen' ook een activiteit inplannen zonder deze te hoeven slepen. Klik op het agenda icoontje bij de activiteit en kies een datum en tijdstip.
 • Voor beheerders is het nu mogelijk om achteraf nog de Entree UID van een toegevoegde OOP gebruiker te wijzigen. Let op! Dit kan alleen nog indien deze OOP gebruiker nog nooit eerder is ingelogd in het Platform.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...op de overzichtspagina van de leerling, de waardering bij een beoordeling niet getoond werd in het blokje 'laatste 3 beoordelingen' van een leerling.
 • ...in de agenda bij herhalende afspraken, het niet mogelijk was om op maandagen een herhalende afspraak in te plannen.
 • ...in de agenda bij herhalende afspraken, het niet mogelijk was om de einddatum van de serie aan te passen, indien er gekozen werd voor 'alle afspraken aanpassen'.
 • ...bij het sluiten van het coachgesprek scherm je onterecht een melding kreeg dat je eerst moet opslaan, terwijl je helemaal niets gewijzigd had.
 • ...bij het bewerken van een leerdoel binnen een thema, dit leerdoel onderaan de lijst kwam te staan na het opslaan.
 • ...bij het beheren van de stamgroepen, het zoeken naar een specifieke stamgroep resulteerde in een lege stamgroep. Dit was onterecht, want er waren wel degelijk leerlingen gekoppeld aan deze stamgroep.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.15

Vrijdag 17 februari 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Op het dashboard van de leerling is onder 'Mijn werkpaden' nu te zien welke activiteiten er voor die week ingepland zijn en kunnen deze activiteiten direct ingepland worden om er aan te gaan werken. Hiervoor sleep je de activiteit naar de agenda. Daarnaast kan de status (geen status, afgerond, gestopt) van de activiteit bekeken en gewijzigd worden.
 • Het bekijken en beheren van de leerlijnplanning is vernieuwd! Je kunt nu eenvoudiger een thema aan je leerlijnplanning toevoegen, bewerken en verplaatsen. Daarnaast kun je door middel van de gekleurde verticale lijn precies zien in welke week van het jaar je bent. Wil je meer overzicht? Klap dan het thema blokje in.
 • Het is nu mogelijk om een tweede coach te koppelen aan een leerling.
 • In de BronnenBouwer is de 'Controleren' knop veranderd in een 'Opslaan' knop, indien je bij de oefening niet je antwoord kunt controleren, maar alleen kunt opslaan. Dit verschil is nu duidelijker geworden.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...het voor de docent niet mogelijk was om de laatste drie ontvangen beoordelingen bij een leerling te kunnen zien.
 • ...in de BronnenBouwer, afbeeldingen op de iPad soms over de tekst kwamen te staan.
 • ...in de BronnenBouwer het soms gebeurde dat het opslaan van antwoorden niet goed ging. Er is nu een extra check ingebouwd die het opslaan moet verbeteren.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.14

Maandag 30 januari 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Het beoordelenscherm is compleet vernieuwd! Vanaf nu is het overzichtelijker geworden om leerlingen individueel te beoordelen. Daarnaast kun je nu per groep of groepen een beoordeling geven. Te vinden onder Volgen en beoordelen > Beoordelen
 • Op het dashboard van de leerling kun je nu beter in detail zien welke beoordelingen de leerling heeft ontvangen. Klap de beoordeling open om de beoordeling te kunnen inzien. Te vinden door de leerling op te zoeken via het zoekveld rechtsboven.
 • Het volgen van de voortgang bij leerlingen is verbeterd. Je kunt nu eenvoudiger de voortgang op activiteiten inzien. Door middel van slimme filters kun je snel inzicht krijgen en wordt jouw laatste ingestelde filter onthouden wanneer je de pagina opnieuw bezoekt. Te vinden onder Volgen en beoordelen > Op activiteiten
 • De help widget in het Platform is verbeterd. Vanaf nu hoef je niet meer je naam en schoolnaam in te vullen. Dit doen wij voor je. Daarnaast kun je vanaf nu ook een melding indienen vanuit de BronnenBouwer. Op die manier krijgt de helpdesk direct de juiste url mee en dit werkt een stuk efficiënter.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...het niet mogelijk was om bij het coachgesprek direct een gesprek af te ronden en in te plannen, indien er daarvoor nog niet opgeslagen tekst was ingevoerd.
 • ...het bij een ontwikkelgesprek binnen coaching, niet mogelijk was om een gesprek direct af te ronden en door te plannen.
 • ...het gebeurde dat sommige thema's geen weergave naam hadden. Dit gaf problemen bij het kopieren en gebruiken van een thema binnen de leerlijn.
 • ...het in sommige gevallen gebeurde dat leerlingen hun gekregen beoordelingen niet zagen, omdat de docent de beoordeling niet kon afronden.
 • ...wanneer de docent op het dashboard van de leerling keek, niet de laatste drie beoordelingen zag, maar de drie eerste.
 • ...in sommige gevallen een leerling in zijn Agenda en taken scherm onder 'Mijn huidige werkpaden' wel de naam van de leerlijn zag staan, maar niet die van het daar onder vallende thema.
 • ...in de BronnenBouwer bij de Volgorde vraag, het niet altijd mogelijk was om als docent de werkvorm goed te bewerken en te bekijken.
 • ...in de BronnenBouwer het niet altijd mogelijk was om een afbeelding toe te voegen aan de Hotspot werkvorm. Dit resulteerde soms in een foutmelding.
 • ...in de BronnenBouwer bij de Gatentekst, er door de leerling gekozen kon worden uit meerdere antwoorden, de performance van deze werkvorm dusdanig moeizaam werd, dat het hele scherm vastliep.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.13

Vrijdag 6 januari 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Wil je tijdens het voeren van het coachgesprek de voortgang van de leerling bekijken? Je hoeft nu niet langer een dubbel tabblad te openen, want vanaf nu kun je het coachgesprek scherm vastpinnen aan de onderkant van je scherm!
  Klik hiervoor rechtsboven op het punaise icoontje in het coachgesprek scherm en het scherm blijft nu onderaan zichtbaar. Je kunt nu rondklikken in het Platform om bijv. de laatste beoordelingen van de leerling te bekijken. Wil je tussentijds iets opschrijven in het coachgesprek, dan klik je het coachgesprek scherm weer open en kun je verder werken.
 • In de agenda wordt nu ook het weeknummer van de week getoond. Deze vind je onder de huidige datum in de dag en weekweergave.
 • Het is nu mogelijk om een bestaand thema te kopieren naar een ander thema. Ga in de schoolleerlijn naar de bewerkmodus en klik naast de titel van de leerlijn op de drie puntjes en kies 'Thema kopieren'.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...bij de weergave van het dashboard van de leerling verschilde indien een docent een leerling opzocht via het zoekveld en wanneer een coach van de leerling dit deed. Dit is nu gelijk getrokken.
 • ...het streefniveau van de leerling niet werd meegenomen in het tonen van de activiteiten binnen het werkpad. Nu toont het werkpad wel direct de juiste activiteiten afhankelijk van het ingesteld streefniveau van de leerling, ook wanneer de leerling verandert van week.
 • ...in de agenda een melding verscheen dat de Zermelo token niet geldig was en daardoor het Zermelo rooster niet kon worden ingeladen.
 • ...bij het coachgesprek werkte het afronden van het gesprek niet goed indien je alleen voor Afronden koos en vervolgens de afrond actie wilde annuleren.
 • De docent kon in de BronnenBouwer (content) het zoekveld rechtsboven zien staan. Dit mag niet. Deze is nu weggehaald.
 • ...in de BronnenBouwer, het bij het veranderen van de volgorde van werkvormen binnen de bron, de volgorde niet veranderd kon worden zonder alles meerdere keren opnieuw op de juiste plek te moeten zetten.
 • ...in de BronnenBouwer, wanneer je een werkvorm wilde verwijderen, het soms gebeurde dat een soortgelijke werkvorm dubbel werd verwijderd.
 • ...in de BronnenBouwer, het in sommige gevallen voorkwam dat de start- en eindtijd van interactieve video's niet goed functioneerde.
 • ...in de BronnenBouwer, het gebruik van verkorte YouTube url's niet goed werkte.
 • ...in de BronnenBouwer, sommige werkvormen hetzelfde id-nummer kregen waardoor de sortering niet goed functioneerde.
 • ...in de BronnenBouwer, werd bij de gatentekst werkvorm een spatie en ; geplakt achter het ingevulde woord. Hierdoor werd het gegeven antwoord nooit goedgekeurd.
 • ...in de BronnenBouwer, in de bewerkmodus van de gatentekst werkvorm werden de groen aangevinkte antwoorden niet altijd goedgekeurd indien er meer dan 1 goed antwoord mogelijk was.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.12

Vrijdag 2 december 2022


In deze release is de volgende functionaliteit nieuw toegevoegd:

 • Het is nu mogelijk om bij het coachgesprekkenoverzicht te kiezen voor een dag overzicht. Wanneer je klikt op deze knop, dan worden alle gesprekken voor die specifieke datum getoond.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...de agenda de nodige moeite had bij het inladen van de agenda-items. De reactietijd van de agenda is nu een stuk sneller geworden.
 • ...in de BronnenBouwer: de docent niet altijd de gegeven antwoorden van de leerling kon inzien wanneer deze geopend werd via Volgen.
 • ...de stamgroep waar de leerling deel van uitmaakt niet goed vermeld werd, indien de docent of de coach de leerling opzocht en het dashboard van de leerling getoond werd.
 • ...bij het inplannen van een nieuw coachgesprek op de maandag, het gesprek in zowel de huidige week, als in de vorige week op maandag werd getoond.
 • ...bij het inplannen van een nieuw coachgesprek er geen minimale gespreksduur werd ingevuld, de huidige tijd en dag werd opgeslagen.
 • ...bij het beoordelen van een leerling de docent direct in de beoordeling op 'afronden' drukte, de knop afronden nog steeds zichtbaar bleef. De leerling zag vervolgens nog niet zijn ontvangen beoordeling.
 • ...de leerling bij 'Leren' ging zoeken naar een specifieke leerlijn, er een foutmelding verscheen en wanneer de zoekterm werd weggehaald, alle leerlijnen vervolgens werden getoond.
 • ...de werkpadplanning werd verlengd en deze (gewijzigde) planning een vakantieweek bevatte die pas achteraf werd toegevoegd aan de schoolkalender, dan klopte de einddatum van de werkpadplanning daarna niet meer.
 • ...bij het inkorten van een bestaand werkpad, er een foutmelding verscheen die aangaf dat er niet ingekort kon worden, omdat er anders gekoppelde activiteiten buiten het werkpad zouden vallen. Deze melding was niet terecht en had een andere oorzaak die nu opgelost is.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.11

Dinsdag 22 november 2022


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Heb je als docent een werkpad gemaakt voor jouw thema? Vanaf nu kun je dit werkpad gefaseerd openzetten voor de leerlingen. Bijvoorbeeld: jouw werkpad duurt zes weken, maar met de laatste drie weken ben je nog bezig om die in te richten. Het is nu mogelijk om de eerste drie weken open te zetten voor de leerlingen en de laatste drie weken op een later moment 'vrij te geven'.
 • Je kunt nu de weergave van jouw eigen agenda uitbreiden. Wil je ook buiten schooltijd afspraken inplannen in jouw agenda, dan kan dit. Klik in de agenda op het tandwieltje en kies de tijden die je wilt weergeven. Je kunt ook instellen of je het weekend wilt tonen.
 • De coach en de leerling kunnen nu vanuit de agenda meteen het coachgesprek openen. Open de afspraak en klik op 'naar coachgesprek' en het coachgesprek scherm opent. Je kunt nu meteen aan de slag.
 • Bij het coachgesprek kon je al een gesprek afronden, maar je kunt nu ook afronden en direct een nieuw gesprek inplannen.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...leerlingen zonder ingesteld steefniveau niet goed aan het werk konden in het Platform. Vanaf nu krijgen leerlingen die geen ingesteld streefniveau hebben, een waarschuwing te zien, waarin wordt aangegeven dat de docent/coach nog een streefniveau moet instellen.
 • ...de kalenders die je onder 'mijn kalenders' in de agenda had aan- of uitgevinkt, niet onthouden werden. Hierdoor hoef je niet meer na het vernieuwen van de pagina opnieuw je kalenders aan of uit te vinken.
 • ...je als docent een leerlijn als favoriet had toegevoegd, dit item niet direct bovenaan de lijst kwam te staan en enkel na een refresh van de pagina.
 • ...BronnenBouwer: verkorte YouTube url's werden niet goed verwerkt, nadat je die had toegevoegd.
 • ...BronnenBouwer: de annuleer knop bij de gatentekst niet goed functioneerde.
 • ...BronnenBouwer: de antwoorden van volgorde vragen niet getoond werd en de feedback bij open vragen niet inzichtelijk was voor de docent.

Release 1.1.10

Maandag 7 november 2022


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Bij de coachgesprekken is het nu mogelijk om direct te navigeren tussen de verschillende bestaande coachgesprekken. Klik bovenaan in het coachgesprek op de knop Vorige en Volgende om te bladeren.
 • Je kunt als docent nu leerlingen zoeken via het zoekveld rechtsboven in het Platform. Zoek op leerlingnaam en bekijk de leerling. Je krijgt dan een overzicht van de leerling te zien. In de toekomst zal dit 'leerling dashboard' verder worden uitgebreid.
 • Het 'zoek menu' bij bijvoorbeeld de leerlijnplanning of de thema selector binnen de leerlijn is geheel vernieuwd en werkt nu een stuk sneller en slimmer.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...het uploaden van bestanden tot 64mb niet geaccepteerd werd, terwijl het bestand (ruim) onder de 64mb was.
 • ...leerlingen concept beoordelingen konden zien. Alleen afgeronde beoordelingen mogen leerlingen bekijken.
 • ...het toevoegen van een nieuw leerdoel in een basis- of schoolleerlijn, in de bewerkmodus, niet goed werkte.
 • ...bij het coachgesprekken overzicht, in de preview weergave, de enters tussen de alinea's bij 'reflectie' en 'verslag' niet getoond werden.
 • ...leerlingen hun ontvangen cijfer niet konden terugzien, indien de docent een cijfer had ingevuld bij de beoordeling.
 • ...het weeknummer van de vakantieweek in het werkpad niet goed leesbaar was.
 • ...het niet toegestaan was, dat het bestand die je wilde uploaden, vreemde tekens in de bestandsnaam bevatte.
 • ...bij het toevoegen en bewerken van een hulpmiddel, het niet mogelijk was om op opslaan te klikken, indien je een bijlage had toegevoegd.
 • ...in de bewerkmodus van de leerlijn, je van thema verwisselde, de daaraan gekoppelde thema hulpmiddelen niet mee veranderden naar het juiste thema.
 • ...de bewerkknop bij schooleerlijnen niet goed reageerde.
 • ...bij de tabeloverzichten na het verwijderen van een item uit de lijst, de tabel niet altijd goed vernieuwde en een foutmelding gaf.
 • ...het niet mogelijk was om nieuwe werkpaden aan te maken binnen de leerlijn.
 • ...bij het importeren van nieuwe docenten via de UWLR-import, minimaal een stamgroep selecteren verplicht was om de import af te kunnen ronden. Dit is nu aangepast.
 • ...een gebruiker met 'OOP' rechten die handmatig is toegevoegd, wordt nu automatisch een gebruiker met Docent rechten, indien deze gebruiker met hetzelfde e-mailadres wordt geimporteerd via de UWLR-import.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.9

Vrijdag 28 oktober 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...de wintertijd bij herhalende agendaafspraken niet goed werd berekend, waardoor deze afspraak niet op het juiste uur getoond werd.
 • ...bij leerlingen met een iPad, de activiteiten uit een ingeplande werkpadplanning niet getoond werden.

Release 1.1.8

Vrijdag 14 oktober 2022


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Het is nu mogelijk om een bijzonderheid toe te voegen aan een agenda afspraak. Vul hiervoor onder 'Bijzonderheden' een tekst in en in de agenda verschijnt er bij de afspraak een waarschuwingsicoontje.
 • Zermelo: indien een rooster activiteit uitvalt, dan wordt dit nu aangegeven in de agenda door middel van een arcering.
 • De eventueel extra schoolkalenders die zijn aangemaakt worden nu ook getoond naast de agenda. Klik op 'Mijn kalenders' naast de agenda om ze aan of uit te vinken.
 • Het is nu mogelijk om stamgroepen of subgroepen direct toe te voegen aan bijv. een agenda afspraak.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...bij de werkpadplanning de activiteiten voor een bepaalde week en niveau niet juist getoond werden.
 • ...binnen de leerlijn, de weergave van activiteitenclusters in de verschillende weergaven niet juist getoond werden.
 • ...leerlingen die gekoppeld waren aan een agenda afspraak niet getoond werden.
 • ...in de docentenweergave: de activiteiten binnen een werkpadplanning niet in de juiste week getoond werden.
 • ...leerlingen hulpmiddelen te zien kregen die zij niet mochten zien. Bij de basisleerlijnen hebben de leerlingen nu toegang tot alle hulpmiddelen. Bij schoolleerlijnen en dan met name bij zelf toegevoegde hulpmiddelen, is de zichtbaarheid van de al bestaande hulpmiddelen aangepast naar 'niet zichtbaar voor leerlingen'. Als docent dien je bij het hulpmiddel die leerlingen mogen zien, zelf 'Leerlingen toegang' aan te vinken.
 • ...bij het beoordelen van leerlingen, het kunnen selecteren van de jaargroep niet goed getoond werd. Deze weergave is nu breder gemaakt, zodat het in de ondersteunde browsers nu goed leesbaar is.
 • ...in het Kunskapsskolan thema het invoeren van een leer- of subleerdoel niet leesbaar was, omdat de tekst niet de juiste kleur had.
 • ...bij de weergave van de leerdoelen van een thema, het uit- en inklappen van de leerdoelen niet goed werkte.
 • ...bij het invullen van de reflectie en het verslag bij het coachgesprek, het gebeurde dat wanneer je (per ongeluk) buiten het schermpje klikte, al je ingevoerde tekst kwijt was. Je kunt dit schermpje nu alleen nog sluiten door op Annuleren of op Opslaan te klikken.
 • ...bij het beoordelen niet mogelijk was om leerlingen direct te zoeken, zonder dat er eerst een stamgroep was geselecteerd.
 • ...wanneer je binnen de leerlijn van thema wisselde, de gekoppelde werkpadenlijst niet werd bijgewerkt.
 • ...je als docent niet de juiste antwoorden kon zien, indien je een BronnenBouwer bron opende bij een leerling. Wanneer je de bron nu opent, dan zie je achter de antwoorden aangegeven wat het goede (groen vinkje) en foute (rood kruisje) antwoord is.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.

Ook nieuw!

We hebben bij een aantal hulp artikelen, naast de al bestaande tekstuele instructie, nu ook stap-voor stap video's toegevoegd. De komende tijd zullen we meer van dit soort video's toevoegen. Kijk bijv. bij dit artikel hoe je een leerdoel toevoegt aan een thema.


Release 1.1.7

Donderdag 6 oktober 2022


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Je kunt nu ook bij Schoolleerlijnen een leerlijn als favoriet instellen.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...er een foutmelding verscheen indien een docent bij 'Volgen' de antwoorden van een leerling wilde inzien.
 • ...niet alle werkpaden van de actuele week zichtbaar waren in de agenda van de leerling.
 • ...niet alle werkpaden zichtbaar waren in het dashboard van de leerling.
 • ...sommige agenda items niet zichtbaar waren in de agenda.
 • ...in de Bronnenbouwer: de antwoorden van een koppelvraag niet juist werden weergegeven.
 • ...stamgroepen niet juist werden gesorteerd.
 • ...je niet kon scrollen bij ingeplande thema's om deze in een Leerlijnplanning te slepen.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.6

Woensdag 28 september 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...in de BronnenBouwer bron: De antwoordopties bij de gatentekst werkvorm niet random werden getoond.
 • ...in de BronnenBouwer bron: Wanneer je een gatentekst aan het bewerken was en je had hier een nieuwe antwoordoptie aan toegevoegd, dan werden de al bestaande antwoordopties niet getoond.
 • ...in de BronnenBouwer bron: Wanneer je een antwoord had gegeven bij de gatentekst werkvorm, dan werd de laatst ingediende poging niet getoond.
 • ...in de BronnenBouwer bron: Bij het selecteren van een antwoord bij een gatentekst oefening, reageerde de antwoordopties niet meer, naarmate je de oefening verder invulde.
 • ...bij het beoordelen van de leerling, de lijst met gekoppelde leerlingen aan de werkpadplanning niet volledig was. Je kunt nu alle leerlingen zien en filteren op stamgroep.
 • ...bij het beoordelen van de leerling werd bij de leerdoelen, de naam van het subleerdoel getoond in plaats van de beschrijving van het leerdoel. Het is nu duidelijker wat welk leerdoel exact is.
 • ...in de agenda, sommige afspraken niet getoond werden in de dagweergave.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.5

Woensdag 21 september 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...het beoordelen van leerlingen niet mogelijk was, omdat de pagina niet de juiste en noodzakelijke gegevens toonde.
 • ...in de BronnenBouwer bron, bij meerkeuze vragen, de gegeven antwoorden niet goed werden opgeslagen.
 • ...in de BronnenBouwer bron, bij de gatentekst, je de gatentekst wel kon wijzigen, maar de wijzigingen werden daarna niet opgeslagen.
 • ...in de BronnenBouwer bron, bij de volgorde vraag, werd de sortering niet bijgewerkt, indien je een antwoordoptie verwijderde.
 • ...bij het koppelen van leerlingen leek het of sommige leerlingen nog niet gekoppeld waren, terwijl ze dat in feite wel waren. Nu worden alle gekoppelde leerlingen opgehaald, ipv alleen de eerste batch.

Release 1.1.4

Maandag 19 september 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...activiteiten die een URL hadden, maar verwezen naar een document op het Platform, dit document 'rare tekens' bevatte. Het document wordt nu normaal geopend/getoond.
 • ...bij het overzicht van volgen, je een leerling wilde bekijken voor meer details, het scherm erg klein was. Hierdoor was het niet mogelijk om alle icoontjes te kunnen zien. Het doorklikken naar de antwoorden van de leerling was daardoor niet mogelijk.
 • ...de algehele snelheid van het Platform niet was zoals het hoorde te zijn. Er zijn structurele aanpassingen gemaakt die ervoor moeten zorgen dat het Platform al het verkeer normaal kan verwerken. We blijven de performance monitoren.

Release 1.1.3

Maandag 12 september 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...bij de weergave van het aantal afgeronde activiteiten naast de agenda van de leerling, niet het juiste aantal getoond werd. Nu wordt er wel rekening gehouden met het streefniveau van de leerling.
 • ...als je een nieuw thema toevoegt aan een schoolleerlijn, niet direct het lege, nieuwe thema te zien kreeg. In plaats daarvan kreeg je de gegevens te zien van het thema wat openstond, toen je het nieuwe thema aanmaakte.
 • ...een leerling geen coachgesprek kon bijwerken. Een coachgesprek is nu af te ronden (door zowel de docent als de leerling). Eenmaal afgerond is een coach/ontwikkelgesprek niet meer aan te passen.
 • ...in de BronnenBouwer je als docent/leerling op 'Toon pogingen' klikte bij een oefening, je de antwoorden van andere gebruikers binnen de school kon inzien. Je ziet nu alleen je eigen antwoorden.

In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd of aangepast:

 • Je ziet een nieuw dashboard, zodra je ingelogd bent. Dit dashboard wordt geleidelijk uitgebreid. 
 • Het scherm 'Mijn (gegeven) beoordelingen' voor docenten is verdwenen. Hier komt binnenkort een nieuw en beter scherm voor terug.
 • Als je een nieuw agenda-item toevoegt aan je eigen agenda, dan kun je hier andere deelnemers voor uitnodigen. Deze deelnemers worden nu standaard als verplicht uitgenodigd voor deze afspraak, tenzij je dit aanpast in de instellingen van de afspraak.

Release 1.1.2

Woensdag 7 september 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...je bij het inplannen van een werkpadplanning je de start van het werkpad niet meer op een dag zet, maar op de hele week.
 • ...thema afbeeldingen binnen de leerlijn niet juist getoond werden.

Verder zijn er kleinere bugfixes gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.1

Maandag 5 september 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost of nieuw toegevoegd/aangepast:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...bij het inplannen van nieuwe afspraken, het niet mogelijk was om andere mensen uit te nodigen voor het gesprek.
 • ...bij het opvragen van de voortgang van een bepaald werkpad, het vorige schooljaar werd getoond en niet het huidige schooljaar.
 • ...bij het aanmaken en tonen van een ontwikkelgesprek, niet het juiste label werd getoond.
 • ...het geven van een beoordeling niet goed werkte.
 • ...de ingevoerde schoolcode op de inlogpagina niet werd opgeslagen, wanneer je het vinkje had aangevinkt bij 'onthouden'.
 • ...het niet mogelijk was om de gehele stamgroep te koppelen aan een werkpad.
 • ...bij het selecteren van activiteiten in een werkpad, je geen dubbele activiteiten meer krijgt, wanneer je deze cluster activiteiten naar een andere week verplaatst.
 • ...het Zermelo rooster in de agenda niet standaard werd getoond na het herladen van de pagina, indien je deze had aangevinkt.
 • ...je geen foutmelding meer krijgt, wanneer je in de schoolleerlijnen de melding kreeg 'dit bestandstype wordt niet ondersteund.'.
 • ...de bijlagen van een basisleerlijn, nu ook mee komen, indien je deze kopieert naar een schoolleerlijn.
 • ...BronnenBouwer: Er is een probleem opgelost waarbij bij de koppelvraag werkvorm, de lange antwoorden werden afgebroken.
 • ...BronnenBouwer: Er is een probleem opgelost waarbij een docent via Voortgang niet alleen de antwoorden van leerlingen kon bekijken, maar ook zelf antwoord kon geven.
 • ...BronnenBouwer: Er is een probleem opgelost waarbij bij de koppelvraag werkvorm, de mogelijke antwoorden niet random getoond werden.


Verder zijn er kleinere bugfixes en vormgevingsaanpassingen gemaakt, die het Platform weer een stukje beter hebben gemaakt.

In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd of aangepast:

 • Wanneer je leerlingen toewijst aan een leerlijnplanning, dan kun je nu ook leerlingen selecteren van een ander academisch jaar.
 • Tbv de snelheid van het LMS is er een aanpassing gemaakt wbt het laden van de items in de agenda. Vanaf nu wordt standaard de dagweergave getoond. Dit scheelt onnodige data verzoeken naar de server en dus in het sneller laden van de agenda. Je kunt altijd zelf de weekweergave selecteren.
 • BronnenBouwer: Er is een wijziging aangebracht in de weergave van de BronnenBouwer bron. Wanneer een leerling een activiteit in zijn werkpad opent, ziet hij niet langer de knop 'Terug naar overzicht'. Deze knop was verwarrend en overbodig.
 • Bij het wijzigen van het streefniveau van een leerling, moet je nu bevestigen dat je zeker weet dat je het streefniveau wilt wijzigen.
 • Als je een subgroep aanmaakt binnen de school en je klikt vervolgens op 'Opslaan en gebruikers toevoegen' dan kun je nu direct gebruikers toevoegen.