De basis van het lesmateriaal in de Klik , is de leerlijn. In de leerlijn staan de thema's met bijbehorende activiteiten en leerdoelen, die je via een werkpadplanning klaar zet voor jouw leerlingen.

Voordat je een werkpadplanning klaar kunt zetten, moet eerst de leerlijn ingericht worden.

In dit stappenplan wordt beknopt alle stappen uitgelegd die gedaan moeten worden om de activiteiten en leerdoelen klaar te zetten voor leerlingen.

Voor de uitgebreide instructie van de stappen wordt doorverwezen naar andere instructiepagina's.


INHOUDSOPGAVE


Een leerlijn maken

Een gebruiker met de rol Leermiddelen Beheerder (LMB) kan leerlijnen aanmaken en klaar zetten.

Een nieuwe leerlijn kan een kopie zijn van een basisleerlijn van een methode, maar kan ook een schooleigen leerlijn zijn.

Basisleerlijn kopiëren naar schoolleerlijn (LMB)

 • Klik op ‘Leermiddelen’ en vervolgens op ‘Basisleerlijnen’. 
 • Zoek de leerlijn op die jouw docenten of vaksectie aankomend schooljaar willen gebruiken.
  Vind de leerlijn, maar klik deze niet aan.
 • Klik oprechtsboven de tegel.
 • Klik op ‘Kopiëren naar schoolleerlijnen’. Wacht totdat de melding: ‘De wijzigingen zijn opgeslagen’ verschijnt in het scherm.
 • Jouw leerlijn is nu te vinden in de tab Schoolleerlijnen (maar nog niet zichtbaar voor docenten).

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.

Nieuwe schoolleerlijn aanmaken (LMB)

 • Klik op ‘Leermiddelen’ en vervolgens op ‘Schoolleerlijnen’. 
 • Klik op  
 • Vul de velden in en klik op Opslaan.

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.

Een thema toevoegen

Om een leerlijn te kunnen gebruiken maak je een leerlijn aan met minimaal één thema.

Nieuw thema toevoegen aan een leerlijn (LMB)

 • Ga naar je leerlijn en klik op de ‘Bewerkmodus’ bovenin het scherm.
 • Klik op  achter de naam van de leerlijn linksboven in het scherm.
 • Klik op ‘[+] Thema toevoegen’.
 • Vul de velden in en klik op Opslaan.

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.

Thema kopiëren uit een andere leerlijn (LMB)

 • Ga naar de schoolleerlijn van jouw vak. Standaard kom je in het eerste thema terecht. 
 • Klik op de 'Bewerkmodus' bovenin het scherm. 
 • Klik op  achter de naam van de leerlijn linksboven in het scherm en kies voor 'Thema kopiëren'.
 • Kies waaruit je het thema wilt kopiëren: basisleerlijn of schoolleerlijn.
 • Selecteer de leerlijn* uit het dropdownmenu.
 • Kies uit het volgende dropdownmenu het thema dat je wilt gebruiken en klik op 'opslaan'.
  * Het is niet mogelijk om thema's te kopiëren uit ongepubliceerde leerlijnen.

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.

Leerlijn toegankelijk maken voor docenten

Docenten (en LMO'ers) hebben niet de mogelijkheid om ongepubliceerde leerlijnen te zien/vinden, de LMB moet de leerlijn eerst publiceren.
Een leerlijn die niet meer gebruikt moet worden, kun je op eenzelfde manier intrekken.

Leerlijn toegankelijk maken (LMB)

 • Ga naar de bewerkmodus van de leerlijn.
 • Klik dan linksboven in het scherm op de schuifknop om de status te veranderen. Je ziet dan dat de schuifknop groen is.

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.

Thema's bewerken

Leerdoelclusters en leerdoelen toevoegen (LMB)

 • Ga naar de Bewerkmodus van een thema, het leerdoelenoverzicht wordt nu geopend.
 • Klik op 'Voeg een leerdoelcluster toe'.
 • Vul de velden in en klik op Opslaan.
 • Voeg een leerdoel toe: Klik op 'Voeg een leerdoel toe'. 
 • Vul de velden in en klik op Opslaan.

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.

Activiteiten toevoegen (LMB/LMO)

 • Ga naar de Bewerkmodus van een thema.
 • Klik op 'Activiteitenoverzicht'.
 • Klik op 'Maak een nieuwe activiteitencluster'.
 • Vul de velden in en klik op Opslaan. 
 • Voeg een activiteit toe: klik op 'Maak een nieuwe activiteit'. 
 • Vul de velden in en klik op Opslaan. 

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.

Hulpmiddelen toevoegen (LMB/LMO)

 • Ga naar de Bewerkmodus van een thema.
 • Klik op 'Hulpmiddelenoverzicht'.
  Maak een keuze: wil je een hulpmiddel toevoegen voor de gehele leerlijn of specifiek voor dit thema? Welke keuze je ook maakt, de handelingen zijn vervolgens hetzelfde.
 • Klik op ‘Toevoegen’.
 • Vul de velden in en vink zo nodig 'Leerlingen toegang' aan.
 • Klik dan op Opslaan. 

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.

Werkpaden aanmaken (LMB/LMO)

 • Ga naar de Bewerkmodus van een thema
 • Klik op 'Werkpadenoverzicht'.
 • Je kan op twee manieren een werkpad toevoegen; 
  • kopieer een bestaand werkpad of 
  • klik op de knop werkpad toevoegen.
 • Vul vervolgens de gegevens in voor het nieuwe werkpad en sla deze op.
 • Klik op  achter het zojuist aangemaakte werkpad.
 • Kies ‘Werkpad ontwerpen.
 • Selecteer een of meer activiteit(en) van het gewenste niveau bij je werkpad.
 • Geef aan in welke week je de activiteiten wilt plaatsen en sla op.

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.

Leerlijnplanning (optioneel)

Leerlijnplanning aanmaken

 • Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven' en klik vervolgens op 'Leerlijnplanningen'.
 • Kies onder 'Alle leerlijnplanningen' een leerlijn in het dropdown-menu  waarvoor je de planning wilt aanmaken.
 • Klik daarna op 'Leerlijnplanning toevoegen'.
 • Vul de velden in van het pop-up scherm en kies voor 'Opslaan'.

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.

Leerlijnplanning bewerken

 • Ga via 'Lesgeven' naar 'Leerlijnplanningen'.
 • Kies via de dropdown de leerlijn waarvoor je de planning wilt bewerken en klik op een bestaande leerlijnplanning.
 • Vergroot of verklein het themablok door bij de rand van het blok de tijdsduur te verlengen of te verkorten.
 • Sleep eventueel thema's via hiervoor het gewenste thema naar de juiste plek in de jaarplanning.

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.

Leerlingen (ont)koppelen aan de leerlijnplanning

 • Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven' en klik vervolgens op 'Leerlijnplanningen'.
 • Kies via de dropdown de leerlijn waarvoor je de planning wilt bewerken en klik op  .
 • Kies in het menu voor 'Leerlingen koppelen'. 
 • Selecteer de stamgroep of subgroep van de leerling(en) die jij wilt koppelen. 
 • Selecteer alle leerlingen die gekoppeld moeten worden.
 • Kies voor 'Koppelen' om je selectie te bevestigen.

  Heb je de verkeerde leerlingen gekoppeld aan jouw leerlijn? Geen probleem. Je kunt ze zo verwijderen.
 • Vink bij het tabblad 'Gekoppelde leerlingen' de leerlingen aan die je wilt ontkoppelen.
 • Klik op 'Ontkoppelen'.

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.

Werkpadplanning

Werkpadplanning toevoegen 

Een werkpadplanning kan gemaakt worden vanuit schoolleerlijn of vanuit een leerlijnplanning.


Vanuit de schoolleerlijn:

 • Ga in de schoolleerlijn naar de juiste thema en ga naar het tabblad Werkpadenoverzicht.
 • Klik bij het werkpad dat jij wilt inplannen op de knop 'Naar werkpadplanningen'.
 • Klik op ‘Inplannen’.
 • Klik onderaan tot welke week je wilt vrijgeven voor de leerling. 
 • Klik op ‘Opslaan’.
 • (optioneel) Klik op de werkpadplanning en klik op achter de activiteit.Vul de deadline en/of opmerking in. Klik op opslaan.


Vanuit de leerlijnplanning:

 • Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven' en klik vervolgens op 'Leerlijnplanningen'.
 • Kies een bestaande leerlijnplanning waarvoor jij werkpaden wilt inplannen.
 • Klik op rechtsboven in het themablok en klik op Inplannen.
 • Klik onderaan tot welke week je wilt vrijgeven voor de leerling. 
 • Klik op ‘Opslaan’.
 • (optioneel) Klik op de werkpadplanning en klik op achter de activiteit.Vul de deadline en/of opmerking in. Klik op opslaan.

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.

Werkpadplanning (ont)koppelen aan leerlingen

 • Klik op achter de naam van de werkpadplanning en kies voor ‘Leerlingen koppelen'.  
 • Ga naar het tabblad 'Leerlingen koppelen'.
 • Kies in het menu voor 'Leerlingen koppelen'. 
 • Selecteer de stamgroep of subgroep van de leerling(en) die jij wilt koppelen. 
 • Selecteer alle leerlingen die gekoppeld moeten worden.
 • Kies voor 'Koppelen' om je selectie te bevestigen.

  Heb je de verkeerde leerlingen gekoppeld aan jouw leerlijn? Geen probleem. Je kunt ze zo verwijderen.
 • Vink bij het tabblad 'Gekoppelde leerlingen' de leerlingen aan die je wilt ontkoppelen.
 • Klik op 'Ontkoppelen'.

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan van dit onderdeel.