Je gaat werken in het Klik Platform. Om hiermee te starten, zet je jouw vak over naar deze nieuwe omgeving. Naast het overzetten is dit ook een kans om je vak - waar nodig - te verbeteren en aan te passen. In deze instructie lees je per onderdeel wat je kunt doen om aankomend schooljaar op de juiste manier te starten met jouw vak.


INHOUDSOPGAVE

Vakopbouw: toelichting per onderdeel

Wie mag wat?

1. LMB: leerdoelclusters en leerdoelen toevoegen

2. LMB/LMO: activiteiten toevoegen

3. LMB/LMO: hulpmiddelen toevoegen

4. LMB/LMO: werkpaden aanmaken

Veelgestelde vragen


Vakopbouw: toelichting per onderdeel

Hieronder wordt de opbouw van een standaardvak schematisch weergegeven. Daarna volgt per onderdeel een korte toelichting.

De leerlijn met thema’s

Elk vak wordt als leerlijn weergegeven in het Klik Platform. Een leerlijn dekt vaak het wettelijk kader voor het betreffende vak. Via diverse thema’s werkt een leerling toe naar het eindexamen, een leerlijn omvat daarom vaak meerdere leerjaren. In het Klik Platform maken we per leerlijn een onderscheid tussen de onderbouw en de bovenbouw. Hier een paar voorbeelden van leerlijnen: 

 • KED Engels, Onderbouw Engels (niveau: vmbo basis, vmbo kader, vmbo gl, vmbo tl, havo en vwo)
 • BuiteNLand, Onderbouw Aardrijkskunde (niveau: vmbo basis en kader)
 • Nectar, Bovenbouw Biologie (niveau: havo)
 • Lichamelijke opvoeding (niveau: alle niveaus)


Een thema met Leerdoelclusters en leerdoelen

Een leerlijn bestaat uit meerdere thema’s en elk thema bevat leerdoelclusters en leerdoelen. Het zijn de leerdoelen waar een leerling aan werkt gedurende het thema. Omdat een leerlijn bedoeld kan zijn voor verschillende niveaus, kan er niveauverschil bestaan tussen de leerdoelen van het thema. De vuistregel is: per thema ongeveer 3 leerdoelclusters met elk ongeveer 3 leerdoelen.

 • Leerdoelcluster: een leerdoelcluster bevat het kernwoord of de kernwoorden van de onderliggende leerdoelen.
 • Leerdoelen: een leerdoel beschrijft wat een leerling moet kennen en kunnen. 


Hieronder vind je een voorbeeld van een leerdoelcluster met bijbehorende leerdoelen:

Tips bij het formuleren:

 • Start je leerdoel met een meetbaar werkwoord (beschrijven, rekenen, meten ipv kennen en kunnen). 
 • Gebruik de taxonomie van Bloom als hulpmiddel voor het kiezen van het juiste werkwoord.
 • Houd je leerdoel helder, kort en bondig. 


Activiteiten en hun connectie met leerdoelen
Een thema bestaat uit verschillende activiteiten. 

 • Zelfstandig werken: dit kunnen opdrachten zijn waar de leerling zelfstandig aan kan werken. 
 • Leeractiviteiten: dit zijn de lesactiviteiten die jij als docent organiseert. Denk aan een lezing, seminar, communicatie sessie of workshop.
 • Beoordelingsactiviteiten: dit zijn de activiteiten die je wilt beoordelen. Denk aan een missie, een toets of een verslag. Let op! Op dit moment is het nog niet mogelijk om beoordelingsactiviteiten daadwerkelijk te beoordelen. Dit volgt in een later stadium.

Activiteiten in het Klik Platform hebben een connectie met de leerdoelen. Doordat de grootte van een activiteit kan verschillen kan het voorkomen dat één activiteit een connectie heeft met meer leerdoelen. Het is ook mogelijk dat er meer activiteiten een connectie hebben met hetzelfde leerdoel. In ieder geval is het door deze connectie mogelijk om als leerling te werken aan activiteiten via de leerdoelen. Het is de bedoeling dat de leerling duidelijk voor ogen heeft aan welke leerdoelen hij werkt wanneer hij met een activiteit bezig is. Mocht een activiteit geen connectie hebben met een leerdoel, dan is dit ook mogelijk. 


Hieronder vind je een voorbeeld van een activiteit ‘zelfstandig werken’ die gekoppeld is aan een leerdoel:


Koppeling leerdoelen aan de norm

De leerdoelen bij een thema hebben een connectie met een norm. Een norm is een onderdeel uit een normenset gebaseerd op het wettelijk kader. Bij de standaardvakken gebruiken we als normenset de SLO Leerdoelenkaarten in de onderbouw en in de bovenbouw het examenprogramma van één of meer niveaus. Door deze koppeling krijg je als docent inzicht of het wettelijk kader is gedekt met jouw eigen geformuleerde doelen en kun je afgewogen keuzes maken voor je vak.  


Hieronder zie je een voorbeeld van de connectie van een leerdoel met een norm:


Hulpmiddelen

Het platform biedt de mogelijkheid om hulpmiddelen beschikbaar te maken. Deze hulpmiddelen zijn toe te voegen aan de hele leerlijn of aan een thema. Als maker kun je zelf bepalen wie toegang heeft tot de hulpmiddelen: alleen de maker, docenten en/of iedereen. Een hulpmiddel kan bestaan uit een link naar een andere website of een document die je upload.


Hieronder zie je een voorbeeld van hulpmiddelen:

Wie mag wat?

Als docent kun je de leerlijn van jouw vak bekijken en vanuit het werkpadenoverzicht doorklikken naar het aanmaken van werkpadplanningen. 


De leermiddelen beheerder (LMB) is degene die de schoolleerlijnen aanmaakt en publiceert. (zie stappenplan Leerlijnen klaarzetten)
De leermiddelen beheerder en de leermiddelen ontwikkelaar (LMO) kunnen schoolleerlijnen bewerken.


Klik hier voor een overzicht van de rollen en rechten binnen het Klik Platform.


Stap-voor-stap video instructie: Schoolleerlijnen
Stap-voor-stap video instructie: Bewerken van een leerlijn - algemeen  
Stap-voor-stap video instructie: Bewerken leerdoelen en activiteitenoverzicht 
Stap-voor-stap video instructie: Hulpmiddelen toevoegen en bewerken

 Stap-voor-stap video instructie: Werkpadenoverzicht bewerken1. LMB: leerdoelclusters en leerdoelen toevoegen

Stap-voor-stap 

 1. Klik links in het menu op 'Leermiddelen'. De pagina 'Schoolleerlijnen' opent nu. Klik op de leerlijn die je wilt openen.
 2. Kies rechtsboven in de drop-down één van de thema’s binnen je leerlijn. Je komt automatisch terecht in het leerdoelenoverzicht. Dit is de ‘Weergavemodus’.
 3. Klik op ‘Naar Bewerkmodus’, het leerdoelenoverzicht wordt nu geopend.
  Let op! Voeg altijd als eerst een leerdoelcluster toe. Leerdoelen zonder cluster kunnen namelijk niet worden beoordeeld!
 4. Klik op 'Voeg een leerdoelcluster toe'.
 5. Vul de titel/het onderwerp van je leerdoelcluster in en geef een beschrijving*. 
 6. Klik vervolgens op één van de volgende opties: 
  • Opslaan - de pop-up wordt gesloten en het leerdoelcluster is nu opgeslagen.
  • Opslaan & nieuw - het leerdoelcluster wordt opgeslagen en je kunt direct in de nieuwe pop-up het volgende cluster aanmaken.
  • Opslaan & kopie - het leerdoelcluster wordt opgeslagen en er opent een nieuwe, ingevulde pop-up waarbij de titel is aangevuld met [kopie]. De kopie wordt pas opgeslagen bij het klikken op een opslaan knop.
 7. Voeg een leerdoel toe: Klik op 'Voeg een leerdoel toe'. 
 8. Vul de velden in. Velden met * zijn verplicht.
  • Leerdoelcluster: geef aan onder welk leerdoelcluster dit leerdoel valt
  • *Onderwerp: geef een korte titel van het leerdoel (deze is niet zichtbaar voor leerlingen)
  • Code: Indien het thema voor meerdere niveaus is, kunnen er leerdoelen per niveau geformuleerd worden. Door deze leerdoelen dezelfde code te geven, zullen ze naast elkaar in het overzicht geplaatst worden.
  • *Leerdoel: Noteer hier het leerdoel dat de leerling gaat behalen.
  • Normen: Selecteer eerst de Normensetbron (bijv. SLO leerdoelen), vervolgens de normenset (bijv. Leerdoelenkaart Biologie) en ten slotte de norm.
   Door nogmaals op de dropdown 'Norm' te klikken kun je nog meer normen toevoegen.
  • *Niveaus: vink aan voor welk(e) niveau(s) het leerdoel is.**
  • Activiteiten: Selecteer welke activiteiten horen bij dit leerdoel
   (N.B. het is ook mogelijk om vanuit het activiteitenoverzicht leerdoelen te koppelen)
 9. Klik vervolgens op één van de volgende opties: 
  • Opslaan - de pop-up wordt gesloten en het leerdoel is nu opgeslagen.
  • Opslaan & nieuw - het leerdoel wordt opgeslagen en je kunt direct in de nieuwe pop-up het volgende leerdoel aanmaken**.
  • Opslaan & kopie - het leerdoel wordt opgeslagen en er opent een nieuwe, ingevulde pop-up waarbij de titel is aangevuld met [kopie]. De kopie wordt pas opgeslagen bij het klikken op een opslaan knop.

* Tip: indien je bij beschrijving exact de titel kopieert, zal extra beschrijving niet zichtbaar zijn voor leerlingen.

** De aangevinkte niveaus blijven onthouden binnen de browser, bij het aanmaken van andere leerdoelen/activiteiten wordt deze selectie automatisch aangevinkt.

2. LMB/LMO: activiteiten toevoegen

De onderstaande typen activiteiten kunnen worden aangemaakt in het thema. 

 • Les/leeractiviteit
 • Zelfstandig werken
 • Labsessie
 • Communicatiesessie
 • Lezing
 • Seminar
 • Inlever


Stap-voor-stap:

 1. Klik links in het menu op 'Leermiddelen'. De pagina 'Schoolleerlijnen' opent nu. Klik op de leerlijn die je wilt openen.
 2. Kies rechtsboven in de drop-down één van de thema’s binnen je leerlijn. Je komt automatisch terecht in het leerdoelenoverzicht. Dit is de ‘Weergavemodus’.
 3. Klik op ‘Naar bewerkmodus’ om je thema te bewerken.
 4. Klik op 'Activiteitenoverzicht'.
  Het kan prettig zijn om activiteiten te groeperen, bijvoorbeeld om het makkelijk te selecteren in een werkpad en/of om het overzichtelijker te maken voor een leerling.
 5. Klik op 'Maak een nieuwe activiteitencluster'.
 6. Vul de titel/het onderwerp van je cluster in en geef een beschrijving (deze is niet zichtbaar voor leerlingen). 
 7. Klik vervolgens op één van de volgende opties: 
  • Opslaan - de pop-up wordt gesloten en het activiteitencluster is nu opgeslagen.
  • Opslaan & nieuw - het activiteitencluster wordt opgeslagen en je kunt direct in de nieuwe pop-up het volgende cluster aanmaken.
  • Opslaan & kopie - het activiteitencluster wordt opgeslagen en er opent een nieuwe, ingevulde pop-up waarbij de titel is aangevuld met [kopie]. De kopie wordt pas opgeslagen bij het klikken op een opslaan knop.
 8. Voeg een activiteit toe: klik op 'Maak een nieuwe activiteit'. 
 9. Vul de velden in. Velden met * zijn verplicht.
  • Activiteitencluster: geef aan onder welk activiteitencluster dit leerdoel valt
  • *Type: Selecteer het type activiteit (let op! Deze kan na opslaan NIET worden gewijzigd) 
  • *Naam: geef een korte titel van de activiteit
  • *Omschrijving: Noteer hier bondig wat de leerling gaat doen.
  • URL van de bron: Plak hier de link naar een externe link/activiteit, zoals een bron in de bronnenbouwer.
  • Doorlopende activiteit: is deze activiteit een activiteit waar de leerling het gehele werkpad aan kan gaan werken? Zo ja, vink dit dan hier aan. Wanneer je later het werkpad gaat ontwerpen, kun je deze doorlopende activiteit terugvinden en toevoegen aan je werkpad.
  • Bijlagen: Selecteer de bestanden die een leerling kan downloaden
  • Leerdoelen: Selecteer eerst het Leerdoelcluster en vervolgens het leerdoel dat hoort bij de activiteit. s
   Door nogmaals op de dropdown 'leerdoel' te klikken kun je nog meer leerdoelen toevoegen.
   (N.B. het is ook mogelijk om vanuit het leerdoelenoverzicht activiteiten te koppelen)
  • Niveaus: vink aan voor welk(e) niveau(s) het leerdoel is.**
 10. Klik vervolgens op één van de volgende opties: 
 • Opslaan - de pop-up wordt gesloten en de activiteit is nu opgeslagen.
 • Opslaan & nieuw - de activiteit wordt opgeslagen en je kunt direct in de nieuwe pop-up de volgende activiteit aanmaken**.
 • Opslaan & kopie - de activiteit wordt opgeslagen en er opent een nieuwe, ingevulde pop-up waarbij de titel is aangevuld met [kopie]. De kopie wordt pas opgeslagen bij het klikken op een opslaan knop.


** De aangevinkte niveaus worden onthouden binnen de browser, bij het aanmaken van andere leerdoelen/activiteiten wordt deze selectie automatisch aangevinkt.

3. LMB/LMO: hulpmiddelen toevoegen

Stap-voor-stap:

 1. Klik op ‘Leermiddelen’ en vervolgens op ‘Schoolleerlijnen’.
 2. Ga naar de leerlijn van jouw vak. Standaard kom je in het eerste thema terecht.
 3. Klik op ‘Naar bewerkmodus’ om je thema te bewerken.
 4. Klik op 'Hulpmiddelenoverzicht' in je schoolleerlijn.
  Maak een keuze: wil je een hulpmiddel toevoegen voor de gehele leerlijn of specifiek voor dit thema? Welke keuze je ook maakt, de handelingen zijn vervolgens hetzelfde.
 5. Klik op ‘Toevoegen’.
 6. Vul de naam van je hulpmiddel in, bijvoorbeeld ‘Lesvoorbereiding (LO)’.
 7. Vul de weergavenaam in, bijvoorbeeld ‘Lesvoorbereiding’.
 8. Voeg een beschrijving over het hulpmiddel toe.
 9. Voeg eventueel een URL toe. Let op: begin altijd met https://. (let op, een bestand toevoegen kan pas vanaf stap 13)
 10. Selecteer de categorie (oefening, theorie of beiden) en selecteer het lesniveau van het hulpmiddel.
 11. Mogen leerlingen het hulpmiddel zien? Vink dan 'Leerlingen toegang' aan.
 12. Ben je klaar? Klik dan op ‘Opslaan’ en je hulpmiddel is toegevoegd.
 13. Wil je nog een bestand toevoegen? Klik dan door op   achter de titel van je reeds toegevoegde hulpmiddel en klik vervolgens op ‘Bewerken’.
 14. Scrol naar beneden, voeg een bestand toe en klik op ‘Bestand uploaden’. Een bijlage mag maximaal 64 mb zijn en er mogen geen vreemde leestekens staan in de titel. Alle type bestanden worden ondersteund.

4. LMB/LMO: werkpaden aanmaken

Stap-voor-stap:

 1. Klik op ‘Leermiddelen’ en vervolgens op ‘Schoolleerlijnen’.
 2. Ga naar de leerlijn van jouw vak. Standaard kom je in het eerste thema terecht.
 3. Klik op ‘Naar bewerkmodus’ om je thema te bewerken.
 4. Klik op 'Werkpadenoverzicht' in je schoolleerlijn.
 5. Je kan op twee manieren een werkpad toevoegen; 
  • kopieer een bestaand werkpad of 
  • klik op de knop werkpad toevoegen.
 6. Vul vervolgens de gegevens in voor het nieuwe werkpad en sla deze op.
 7. Klik op  achter het zojuist aangemaakte werkpad.
 8. Kies ‘Werkpad ontwerpen’.
 9. Selecteer een of meer activiteit(en) van het gewenste niveau bij je werkpad.
 10. Geef aan in welke week je de activiteiten wilt plaatsen en sla op.
 11. Ga terug naar het 'Werkpaden overzicht'.
 12. Wil je jouw werkpad standaard maken?

  • Klik op  achter het werkpad.

  • Kies voor ‘Maak dit het standaard werkpad’.


Zodra de activiteiten en leerdoelen met bijbehorende werkpaden zijn aangemaakt, is het tijd om de leerlijn en/of werkpaden in te plannen. Zie hiervoor het Stappenplan: Activiteiten klaarzetten.

Veelgestelde vragen

Er is ineens een Leerdoelencluster 1 toegevoegd in mijn thema, hoe kan dat?

Het is mogelijk dat thema's die vóór 10 september 2023 zijn aangemaakt een leerdoelcluster genaamd Leerdoelencluster 1 hebben gekregen. Dit Leerdoelencluster 1 is ontstaan door verbeteringen in het Leerdoelenoverzicht, voorheen bestond dit cluster ook al, maar deze was niet zichtbaar.
Dit leerdoelcluster is nu zichtbaar gemaakt, waarmee er diverse problemen, zoals het beoordelen van leerdoelen en het verwijderen van thema's, zijn opgelost.


Waarom is heb ik Leerdoelencluster 1 gekregen, er staan toch geen leerdoelen in.

Omdat de schoolleerlijnen eigendom zijn van de scholen zelf en er mogelijk leerdoelen gekoppeld waren aan het onzichtbare cluster, is besloten het leerdoelcluster zichtbaar te maken en hem niet te verwijderen. (want hiermee zou de kans bestaan dat er gegevens van de school mee-verwijderd worden).

Wanneer er geen leerdoelen (meer) aanwezig zijn, kun je zelf Leerdoelencluster 1 verwijderen uit je thema. 


Waarom kan ik mijn thema niet verwijderen?

Een thema kan enkel verwijderd worden indien er geen werkpadplanningen aan gekoppeld zijn én het thema volledig leeg is.

Verwijder dus eerst alle leerdoelen, activiteiten, clusters, werkpaden en hulpmiddelen, voordat je het thema verwijderd.


Er zijn veel werkpaden die niet meer gebruikt worden, maar ook niet weggegooid kunnen worden omdat leerlingen hier voorgaande jaren aan gekoppeld waren. Kan ik deze werkpaden archiveren?

Een werkpad die niet meer gebruikt gaat worden, kan gemakkelijk door de LMB-er op inactief worden gezet. Het werkpad is dan niet meer zichtbaar/bruikbaar. Deze functionaliteit zorgt dat het overzicht van de werkpaden overzichtelijk blijft.


Wat kan ik als docent met het vinkje 'Beoordelingsactiviteit'?

Op dit moment kun je bij een activiteit door middel van het vinkje aangegeven dat het een beoordelingsactiviteit is. Hier wordt momenteel verder niets mee gedaan. Of je het vinkje nu aan of uitzet heeft dus nog geen consequenties.


Kan ik een activiteit meerdere weken inplannen?

Ja, dit kan! Bij het aanmaken van een nieuwe activiteit (of je past een bestaande activiteit aan) vink je aan dat het om een 'doorlopende activiteit' gaat. Deze activiteit voeg je later toe aan je werkpad, zodra je je werkpad gaat ontwerpen. De leerling kan dan deze activiteit vervolgens in iedere week van je werkpad zien staan en er aan werken.


Vink in de bewerkmodus van de activiteit aan dat het om een doorlopende activiteit gaat:


Doorlopende activiteit


In je werkpad (via 'Werkpad ontwerpen') voeg je vervolgens de doorlopende activiteit(en) eenvoudig toe. De activiteit wordt daarna automatisch in iedere week geplaatst. Herkenbaar aan het label 'Doorlopende activiteit':