Zodra de leerlijn is ingericht is het tijd om de leerlijnen en werkpaden in te plannen en te koppelen aan jouw leerlingen.


INHOUDSOPGAVE


Leerlijnplanning (optioneel)

Samen met jouw vaksectie maak je een leerlijnplanning voor verschillende leerjaren. Zo is het inzichtelijk voor leerlingen, ouders en collega’s wat er in grote lijnen op het programma staat. Begin het jaar goed en zet de leerlijnplanning voor jouw vak klaar. In de planning bepaal je welke thema's worden behandeld per leerjaar en hoelang deze thema's duren. Het systeem houdt automatisch rekening met de vakantieweken in de schoolkalender.

N.B. de leerlijnplanning is enkel een visuele weergave van de jaarindeling van de leerlijn op basis van de standaardwerkpaden. 
Het aanmaken van een leerlijnplanning is niet noodzakelijk voor de werking van het systeem.
Het wijzigen van de lengte van de thema's in deze weergave heeft géén invloed op de werkpaden(-planningen).

Leerlijnplanning aanmaken

Stap-voor-stap video instructie: Leerlijnplanning aanmaken
Stap-voor-stap instructie: Leerlijnplanning aanmaken

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven'.
 2. Selecteer eventueel bovenin het scherm het juiste schooljaar waarvoor jij de planning wilt maken.
 3. Klik vervolgens op 'Leerlijnplanningen'.
  Kies onder 'Alle leerlijnplanningen' een leerlijn in het dropdown-menu  waarvoor je de planning wilt aanmaken.
 4. Klik daarna op 'Leerlijnplanning toevoegen'.
 5. Vul de velden in van het pop-up scherm en kies voor 'Opslaan'.
 6. Tip: geef in de beschrijving ook aan welke leerlijn hoort bij deze planning, dan kun je het later makkelijker terug vinden.
 7. Klik op de drie puntjes achter de leerlijnplanning voor onderstaande keuzes:
  1. Leerlingen koppelen
  2. Bewerken
  3. Verwijderen
  4. Favorieten
 8. Klik op ‘favorieten’ en bevestig je keuze in het pop-upscherm met 'Ok'. 
 9. Je kunt een favoriet weer verwijderen door opnieuw in deze lijst op 'Favorieten' te klikken.

Leerlijnplanning bewerken

Stap-voor-stap instructie: Leerlijnplanning bewerken

 1. Ga via 'Lesgeven' naar 'Leerlijnplanningen'.
 2. Kies via de dropdown de leerlijn waarvoor je de planning wilt bewerken. Onder de dropdown verschijnen nu de gemaakte leerlijnplanningen.
 3. Klik op een bestaande leerlijnplanning.
 4. Bekijk de leerlijnplanning, je ziet dat de thema's verdeeld zijn over de weken van het schooljaar..
  De grootte van de themablokken zijn bepaald a.d.h.v. hoeveel weken het standaardwerkpad duurt. Je kunt ervoor kiezen om het themablok te vergroten of te verkleinen. 
 5. Vergroot of verklein het themablok door bij de rand van het blok de tijdsduur te verlengen of te verkorten.
  Let op: dit is enkel een visuele weergave van jouw jaarplanning. 
 6. De thema's uit de lijst aan de rechterkant kun je toevoegen aan de leerlijnplanning. Sleep hiervoor het gewenste thema naar de juiste plek in de jaarplanning.
 7. Klik op de drie puntjes rechtsboven in het themablok voor de onderstaande acties:
  1. Verplaatsen naar: Kies een startweek voor je thema. 
  2. Verwijderen: Thema wordt verwijderd uit de jaarplanning.
  3. Inplannen: Kies een werkpad om in te plannen. 
  4. Bekijk werkpaden: Overzicht van de werkpadplanningen per werkpad.

Leerlijnplanning (ont)koppelen aan leerlingen

Stap-voor-stap instructie: Leerlingen (ont)koppelen

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven' en klik vervolgens op 'Leerlijnplanningen'.
 2. Kies de leerlijnplanning bij 'Mijn Favorieten' of kies de leerlijn bij 'Alle leerlijnplanningen' waaraan je de leerlingen wilt koppelen.
 3. Klik op  de drie puntjes op de regel van een leerlijnplanning.
 4. Kies in het menu voor 'Leerlingen koppelen'. Een pop-up scherm wordt geopend met daarin twee tabbladen:
  1. Gekoppelde leerlingen
  2. Leerlingen koppelen
 5. Ga naar het tabblad 'Leerlingen koppelen'.
 6. Selecteer de stamgroep of subgroep van de leerling(en) die jij wilt koppelen. 
 7. Vink de leerling(en) aan die jij wilt koppelen of klik op ‘Alles selecteren’ om alle leerlingen in jouw scherm aan te vinken. Onderaan het scherm kun je aangeven om meer dan 50 leerlingen te zien.
 8. Je kunt hierop volgend ook andere stamgroepen selecteren en aanvinken. Bij naast Subgroep staat aangegeven hoeveel leerlingen je hebt geselecteerd.
 9. Kies voor 'Koppelen' om je selectie te bevestigen.

  Heb je de verkeerde leerlingen gekoppeld aan jouw leerlijn? Geen probleem. Je kunt ze zo verwijderen.
 10. Onder tabblad 'Gekoppelde leerlingen' staan alle leerlingen die je hebt aangevinkt.
 11. Vink de leerlingen aan die je wilt ontkoppelen.
 12. Klik op 'Ontkoppelen'.
 13. De leerling(en) is/zijn nu ontkoppeld van de leerlijnplanning.


Werkpadplanning 

Werkpadplanning aanmaken

Maak een werkpadplanning aan zodat jouw leerlingen aan de slag kunnen gaan met de activiteiten die jij voor ze hebt geselecteerd. Via de werkpadplanning geef je ook aan op welke datum jouw geselecteerde werkpad moet starten. Er zijn drie mogelijkheden om in het scherm werkpadplanningen te komen: vanuit een schoolleerlijn, vanuit lesgeven via leerlijnplanningen of vanuit lesgeven direct bij werkpadplanningenAlle drie de routes staan hieronder beschreven.


Stap-voor-stap video instructie: het aanmaken van een werkpadplanning Stap-voor-stap instructie: Werkpadplanning toevoegen vanuit schoolleerlijn

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Leermiddelen'.
 2. Kies een bestaande leerlijn waarvoor jij werkpaden wilt inplannen.
 3. Ga naar het tabblad Werkpadenoverzicht.
 4. Klik bij het werkpad dat jij wilt inplannen op de knop 'Naar werkpadplanningen'.
 5. Klik op ‘Werkpadplanning toevoegen’. De meeste gegevens zijn al automatisch ingevuld. Deze gegevens kun je zelf naar wens aanpassen.
 6. Selecteer de juiste schoolkalender en vervolgens de week waarin het werkpad moet beginnen.
 7. Klik onderaan tot welke week je wilt vrijgeven voor de leerling. Op een later moment kun je extra weken vrijgeven.
 8. Klik op ‘Opslaan’.
  N.B. aanpassingen in het werkpad worden niet zichtbaar in eerder vrijgegeven weken. Er kunnen dus geen activiteiten toegevoegd/verwijderd worden in vrijgegeven weken.


Stap-voor-stap instructie: Werkpadplanning toevoegen vanuit Lesgeven, Leerlijnplanningen

Er zijn twee mogelijkheden om een werkpadplanning te maken: via ‘Inplannen’ of via ‘Bekijk werkpaden’. In deze instructie gebruiken we de snelste optie: ‘Inplannen’.

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven'.
 2. Klik vervolgens op 'Leerlijnplanningen'.
 3. Kies een bestaande leerlijnplanning waarvoor jij werkpaden wilt inplannen.
 4. Klik op rechtsboven in het themablok voor onderstaande keuzes:
  1. Verplaatsen naar
  2. Verwijderen
  3. Inplannen
  4. Bekijk werkpaden
 5. Twijfel je of er al een werkpadplanning is gemaakt? Kies voor de optie ‘Bekijk werkpaden’ om te controleren of er al bestaande werkpadplanningen zijn van dit thema. 
 6. Klik op ‘Inplannen’. Alle gegevens zijn al automatisch ingevuld. Deze gegevens kun je zelf naar wens aanpassen.
 7. Klik onderaan tot welke week je wilt vrijgeven voor de leerling. Op een later moment kun je extra weken vrijgeven.
 8. Klik op ‘Opslaan’.
  N.B. aanpassingen in het werkpad worden niet zichtbaar in eerder vrijgegeven weken. Er kunnen dus geen activiteiten toegevoegd/verwijderd worden in vrijgegeven weken.


Stap-voor-stap instructie: Werkpadplanning toevoegen vanuit Lesgeven, Werkpadplanningen

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven'.
 2. Klik vervolgens op 'Werkpadplanningen'.
 3. Selecteer de leerlijn, het thema en het werkpad waarvoor je een werkpadplanning wil maken.
 4. Klik op ‘Werkpadplanning toevoegen’. De meeste gegevens zijn al automatisch ingevuld. Deze gegevens kun je zelf naar wens aanpassen.
 5. Selecteer de juiste schoolkalender en vervolgens de week waarin het werkpad moet beginnen.
 6. Klik onderaan tot welke week je wilt vrijgeven voor de leerling. Op een later moment kun je extra weken vrijgeven.
 7. Klik op ‘Opslaan’.
  N.B. aanpassingen in het werkpad worden niet zichtbaar in eerder vrijgegeven weken. Er kunnen dus geen activiteiten toegevoegd/verwijderd worden in vrijgegeven weken.


Stap-voor-stap instructie: Bestaande werkpadplanning kopiëren voor een andere klas

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven'.
 2. Klik vervolgens op 'Werkpadplanningen'.
 3. Selecteer de leerlijn, het thema en het werkpad waarvan je een werkpadplanning wil kopiëren.
 4. Klik opachter de werkpadplanning die je wil kopiëren.
 5. Selecteer 'Planning toevoegen (gebaseerd op deze)'. De meeste gegevens zijn al automatisch ingevuld. Deze gegevens kun je zelf naar wens aanpassen.
 6. Klik onderaan tot welke week je wilt vrijgeven voor de leerling. Op een later moment kun je extra weken vrijgeven.
 7. Klik op ‘Opslaan’.
  N.B. aanpassingen in het werkpad worden niet zichtbaar in eerder vrijgegeven weken. Er kunnen dus geen activiteiten toegevoegd/verwijderd worden in vrijgegeven weken.
  N.B. de koppeling met leerlingen is niet gekopieerd, dat moet je dus nog zelf doen.


N.B. voor onderstaande stappen is ook een andere (snellere) route mogelijk:
Indien jij de eigenaar bent van de werkpadplanning en de werkpadplanning is actief in de huidige week, dan is de werkpadplanning ook makkelijk terug te vinden via Lesgeven bij 'Mijn werkpadplanningen'.


Wil je via de snelle route een werkpadplanning bekijken/bewerken/koppelen/verlengen?

 1. Klik bij 'Mijn werkpadplanningen' op 'Naar werkpad' om jouw ingeplande werkpad te bekijken. Je ziet nu de werkpadplanning, zoals de leerling deze ook ziet.
 2. Klik bij 'Mijn werkpadplanningen' opachter de werkpadplanning en kies voor de optie die jij wilt aanpassen (zie onderstaande instructies vanaf stap 3).

Werkpadplanning toewijzen aan een docent

Zodra jij een werkpadplanning aanmaakt, staat jouw naam automatisch ingevuld bij het veld ‘eigenaar’, je kunt hier ook kiezen voor een andere eigenaar.

Het is ook mogelijk de eigenaar van een bestaand werkpad te veranderen. 


Stap-voor-stap instructie: Eigenaar aanpassen van een bestaand werkpad

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven' en ga naar Werkpadplanningen.
 2. Selecteer de leerlijn, het thema en het werkpad.
 3. Klik op   achter de naam van de werkpadplanning en kies voor ‘Bewerken’.
 4. Selecteer in het veld ‘Eigenaar’ de nieuwe eigenaar en klik vervolgens op opslaan.

Werkpadplanning (ont)koppelen aan leerlingen

Door leerlingen te koppelen aan jouw werkpadplanning geef je ze toegang tot het thema en de bijbehorende leerdoelen en activiteiten. De leerling ziet, na koppeling, alleen de activiteiten van de vrijgegeven weken.

 

Stap-voor-stap instructie: Werkpadplanning koppelen aan leerlingen

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven' en ga naar Werkpadplanningen.
 2. Klik op achter de naam van de werkpadplanning en kies voor ‘Leerlingen koppelen'.  
 3. Ga naar het tabblad 'Leerlingen koppelen'.
 4. Selecteer de stamgroep of subgroep van de leerling(en) die jij wilt koppelen. 
 5. Vink de leerling(en) aan die jij wilt koppelen of klik op ‘Alles selecteren’ om alle leerlingen in jouw scherm aan te vinken. Let op: met ‘alles selecteren’ selecteer je alle leerlingen in je scherm. Je scherm staat automatisch ingesteld op 50 leerlingen. Onderaan het scherm kun je aangeven meer dan 50 leerlingen te zien.
 6. Je kunt hierop volgend ook andere stamgroepen selecteren en aanvinken. Bij  naast Subgroep staat aangegeven hoeveel leerlingen je hebt geselecteerd.  
 7. Kies voor 'Koppelen' om je selectie te bevestigen.

Heb je de verkeerde leerlingen gekoppeld aan jouw werkpadplanning? Geen probleem. Je kunt ze zo verwijderen.

 1. Onder het tabblad 'Gekoppelde leerlingen' staan alle leerlingen die je hebt aangevinkt.
 2. Heb je de verkeerde leerling toegevoegd? Vink de leerlingen aan die je wilt verwijderen en klik op 'ontkoppelen'.

Werkpadplanning verlengen

Je hebt al een deel van jouw werkpad ingepland bij leerlingen. De overige, niet-vrijgegeven weken kun je nog bewerken. Na het bewerken van je werkpad moet je de nieuwe weken vrijgeven voor de leerling.


Stap-voor-stap instructie: Werkpadplanning verlengen

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven' en ga naar Werkpadplanningen.
 2. Selecteer de leerlijn, het thema en het werkpad.
 3. Klik op   achter de naam van de werkpadplanning en kies voor ‘Verlengen’.
 4. Klik op de weken die je wilt vrijgeven voor de leerling.  
 5. Klik op ‘Opslaan’. Alle gekoppelde leerlingen zien nu direct de toegevoegde weken, inclusief de activiteiten.


Laatst bijgewerkt op 25-04-2024