Het is mogelijk om binnen het Klik LMS Turnitin (plagiaatcontrole) te gebruiken. Op die manier kan de leraar direct het ingeleverde document van de leerling indienen bij Turnitin ter controle. 


Voordat de leraar deze functionaliteit kan gebruiken binnen het Klik LMS, is het noodzakelijk dat jij als beheerder eerst de Turnitin integratie activeert voor de gehele school.


INHOUDSOPGAVE


Voordat je de integratie binnen het Klik LMS kunt activeren is het noodzakelijk dat je over een geldige Turnitin licentie beschikt. Ga naar Turnitin om een licentie aan te schaffen voor jouw school. Beschik je over een geldige licentie, ga dan verder met de onderstaande stappen.

Stap-voor-stap: Turnitin activeren binnen het Klik LMS

 1. Login in de school omgeving van Turnitin.
 2. Ga naar 'Integraties'.
 3. Onder 'Turnitin Api-integratie' klik op 'Genereer API-scope'.
 4. Vul onder 'API-scope integreren' de gewenste scopenaam in. Bijv. 'Klik LMS' en klik op Volgende.
 5. Vul onder 'TCA sleutel aanmaken' de gewenste sleutelnaam in. Bijv. 'Klik LMS'.
 6. Klik op 'Aanmaken en weergeven'. Kopieer de geheime sleutel die nu getoond wordt. Let op! Bewaar deze sleutel op een veilige plek. Deze sleutelcode wordt maar eenmalig getoond.
 7. Klik tenslotte op 'Klaar'.
 8. Open het Klik LMS via https://platform.klikonderwijs.nl
 9. Ga in het LMS naar 'Beheer' > 'Schoolinstellingen' en klik onder 'Externe koppelingen' op 'Bewerken' achter Turnitin.
 10. Vul nu de gegevens in die je bij stap 5 hebt ingesteld. Dus bij het veld 'Integratie naam' vul je de TCA-sleutelnaam in. In het voorbeeld was dit Klik LMS. Zorg ervoor dat je de naam exact schrijft zoals het bij Turnitin is ingesteld.
 11. Bij het veld 'Url' vul je de Url in die je ziet staan in het adresveld, wanneer je Turnitin geopend hebt. Kopieer deze URL en plak die in het veld 'Url'. Let op dat je alleen het hoofddomein kopieert en plakt. Dus niet de tekst achter .com/.
 12. Vul bij 'Geheim' de geheime sleutelcode in die je bij stap 6 hebt gekregen en gekopieerd.
 13. Klik op 'Opslaan'. De pop-up sluit nu.
 14. Klik nogmaals op 'Bewerken' achter Turnitin. Er wordt nu gecheckt of de integratie werkt. Zo ja, ga dan verder met stap 15. Zo nee, check of je juiste gegevens hebt ingevuld en of jullie licentie nog geldig is.
 15. Het is nu als laatste stap nog belangrijk om de gebruikersovereenkomst van Turnitin te aanvaarden. Vink de checkbox aan en klik op 'Opslaan'. 
 16. De Turnitin integratie is nu gelukt! Leraren binnen de school kunnen nu de Turnitin knop terugvinden bij de 'Inleveractiviteit'. Zie deze handleiding voor een uitleg hoe je Turnitin kunt gebruiken als leraar.

Stap-voor-stap: Turnitin deactiveren binnen het Klik LMS

 1. Open het Klik LMS via https://platform.klikonderwijs.nl
 2. Ga in het LMS naar 'Beheer' > 'Schoolinstellingen' en klik onder 'Externe koppelingen' op 'Bewerken' achter Turnitin.
 3. Zet het vinkje uit bij 'Actief' en klik op 'Opslaan'.
 4. De Turnitin integratie is nu gedeactiveerd. Leraren zien niet langer de knop van Turnitin.