Ouders/verzorgers kunnen meekijken met de voortgang van hun kind. 
Het 'aanmaken' van een account voor de ouders wordt uitgevoerd door de leerling. De enige voorwaarden is dat de ouders zelf beschikken over een Microsoft of Google account.

Als beheerder heb je dus geen actieve rol in het aanmaken/beheren van ouders.


De onderstaande informatie is ook beschikbaar op de supportpagina voor ouders en leerlingen.


Ouders toevoegen 

Stap-voor-stap: Microsoft/Google-account aanmaken

  1. Ga naar klikonderwijs.nl/account-aanmaken
  2. Volg de stappen in de handleiding.

Na het aanmaken van een Microsoft/Google-account kan de leerling de ouder/verzorger uitnodigingen.


Stap-voor-stap: Uitnodigen en inloggen ouders

  1. Vóórdat een ouder kan inloggen, moet de leerling een uitnodiging sturen. Hiervoor gaat de leerling naar 'Mijn Profiel'.
  2. De leerling vult de naam en e-mail van de ouder/verzorger in. Na het opslaan wordt een uitnodiging gestuurd naar het ingevoerde e-mailadres.
  3. De ouder/verzorger kan hierna inloggen in het Klik LMS.


Veelgestelde vragen

De leerling vult een verkeerd e-mailadres in, wat nu?

Zolang de uitnodiging nog niet is geaccepteerd, kan een leerling de uitnodiging verwijderen. 

Is de uitnodiging al geaccepteerd? Dan kan de leerling ervoor kiezen om de toestemming in te trekken.
Als de toestemming is ingetrokken kan de ouder/verzorger niets meer van de leerling inzien.


De leerling wil meerdere ouders/verzorgers uitnodigen, kan dat?

Ja zeker. De leerlingen kan een onbeperkt aantal ouders/verzorgers uitnodigen.


Een ouder/verzorger heeft meerdere kinderen op school, kan hij toegang tot ze allemaal krijgen?
Absoluut. De ouders/verzorgers zien alle leerlingen waarvan zij een uitnodiging hebben ontvangen, overzichtelijk onder elkaar.


De leerling wordt inactief gezet in het systeem, wat gebeurd er nu met de ouders/verzorgers?
Als het account van een leerling inactief wordt gemaakt door de beheerder, hoeft de beheerder niets te doen met de ouders.
Was de inactieve leerling het enige gekoppelde kind? Dan kan de ouder ook niet meer inloggen.
Heeft de ouder nog andere (actieve) gekoppelde kinderen? Dan kan de ouder nog wel inloggen. De ouder kan ook nog steeds de resultaten van de inactieve leerling zien.


Waarom is een Microsoft of Google-account vereist voor ouders/verzorgers om in te kunnen loggen in het Klik LMS?

Klik heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van al bestaande autorisatie technieken. In dit geval zorgen Microsoft of Google voor de autorisatie afhandeling. Het voordeel hiervan is dat deze partijen de noodzakelijke kennis en middelen hebben om dit goed te beveiligen (bijv. 2-factor autorisatie) en te onderhouden. Daarnaast gebruiken veel mensen al een dergelijk account, waardoor het niet nodig is om nog een extra account aan te maken.


Een ander bijkomend voordeel is dat Klik zelf zo min mogelijk gegevens van de gebruiker hoeft te weten en dus te bewaren. Wachtwoorden, namen etc. worden niet bij Klik opgeslagen.


Een ouder/verzorger kan niet meer inloggen, kan hij in de toekomst nog nieuwe uitnodigingen ontvangen?

Als een ouder een nieuwe uitnodiging krijgt, dan kan de ouder ook direct weer inloggen.


Kan ik als beheerder zien welke ouders/verzorgers bij een leerling horen?

Nee, dat is vanwege privacy-redenen niet zichtbaar. Als beheerder zie je wel bij Gebruikersbeheer de gebruikersnaam en de status (actief/inactief) van de ouders. Overige gegevens zoals gekoppelde leerlingen en e-mailadressen zijn niet zichtbaar.


Hoe komt de gebruikersnaam van de ouder/verzorger tot stand?

De gebruikersnaam van de ouders is gebaseerd op de naam die de leerling invult bij het versturen van de uitnodiging.
Stuurt daarna een andere leerling een uitnodiging naar hetzelfde e-mailadres? Dan wordt de gebruikersnaam aangepast, op basis van de laatst gestuurde uitnodiging.


De ouder/verzorger krijgt een zwart scherm bij inloggen, wat is er aan de hand?

Indien de ouder/verzorger een zwart scherm ziet, dan heeft hij geen toegang (meer) tot de omgeving. Mogelijk heeft de leerling de uitnodiging verwijderd/ingetrokken.


De ouder/verzorger mist een kind in zijn overzicht, wat is er aan de hand?

Indien er leerlingen ontbreken in het overzicht van de ouders, dan is er iets mis gegaan met de uitnodiging van de leerling. Mogelijk is er sprake van een verkeerd e-mailadres of een verwijderde uitnodiging. De leerling dient in dit geval een nieuwe uitnodiging te versturen.


Wat kan een ouder/verzorger momenteel zien, zodra hij is ingelogd?
Op dit moment (dec. 2023) kunnen ouders/verzorgers de cijferlijst van hun zoon/dochter zien, het voortgangsoverzicht van de activiteiten per leerlijn, de beoordelingen, de persoonlijke doelen en de persoonlijke koppelingen. We gaan stap-voor-stap de functionaliteiten uitbreiden. Op een later moment volgt nog de toegang tot de gesprekken.


Wil je meer informatie? Klik hier om onze Supportpagina te bekijken!