Onder de menukeuze groepen kun je de stamgroepen beheren en de subgroepen aanmaken en beheren. Bij deze menukeuze kun je ook per groep het streefniveau van de leerling administreren.


INHOUDSOPGAVE


Stap-voor-stap video-instructie: stamgroepen en subgroepenStamgroepen

Bij Stamgroepen kun je een filter maken om alleen stamgroepen te zien die je in beeld wilt hebben. De Stamgroepen zijn de groepen zoals ze in het LAS bekend staan. 

Let op! Stamgroepen worden geïmporteerd vanuit het LAS middels de UWLR-koppeling en kunnen niet handmatig worden toegevoegd.

Subgroepen toevoegen

Groepen leerlingen met specifieke activiteiten en/of lessen, zoals bijvoorbeeld clustergroepen, verdeel je onder in subgroepen.
Docenten kunnen zelf ook subgroepen aanmaken, bijvoorbeeld voor bijlessen. Deze subgroepen ziet de beheerder ook in het scherm 'Subgroepen'.


Stap-voor-stap instructie: subgroepen toevoegen

 1. Kies 'Beheer' in het hoofdmenu.
 2. Kies voor het submenu 'Subgroepen'
 3. Klik rechtsboven op 'Toevoegen'
 4. Vul de velden in van het pop-upscherm. 
 5. Kies voor het type open of gesloten; Open subgroepen zijn zichtbaar voor leerlingen, zodat zij zelf kunnen inschrijven op de groep.
 6. Kies het schooljaar in dropdown waarvoor je de subgroep wilt aanmaken. 
 7. Kies voor 'Opslaan en gebruikers toevoegen' om direct de samenstelling aan te passen.


Stap-voor-stap instructie: subgroepen bewerken

 1. Kies 'beheer' in het hoofdmenu.
 2. Kies voor het submenu 'Subgroepen'.
 3. Klik op  achter de naam van de subgroep.
 4. Kies voor 'Bewerk groep'
 5. Wijzig de velden die je wilt aanpassen. 
 6. Selecteer de gebruikers en verplaats deze naar de kolom ‘Gebruikers in de groep’ met het pijltje. 
 7. Klik op   achter de naam van de gebruiker om deze te verwijderen.
 8. Kies voor 'Opslaan' wanneer je klaar bent met de samenstelling van je subgroep.

Streefniveau instellen

Het streefniveau stel je in per leerling of groep. Het geeft voor leerlingen aan welke werkpaden bij de leerlijnen voor hen worden getoond en waar ze naartoe werken. Per werkpad kan de leerling dit nog wijzigen (bij Leren - per week- werkpadniveau). Als docent zie je de streefniveaus van de leerlingen terug in verschillende overzichten.


Stap-voor-stap instructie: Streefniveau instellen

 1. Kies 'Beheer' in het hoofdmenu.
 2. Kies voor het submenu 'Stamgroepen'.
 3. Klik op  achter de naam van de stamgroep.
 4. Kies 'Streefniveau instellen'.
 5. Selecteer in het volgende pop-up scherm het streefniveau van de groep.
 6. Sla je wijzigingen op via 'Opslaan'.

Docenten koppelen aan groepen

Docenten kunnen alleen leerlingen opzoeken, bekijken en koppelen als coachleerling, waar zij toegang tot hebben. De toegang moet door de beheerder toegewezen worden op stamgroep-niveau.


Stap-voor-stap instructie: Docenten koppelen aan een groep

Er zijn twee manieren om een docent aan de juiste stam- of subgroep te koppelen. Via de groep of via het account van de docent zelf. De tweede optie is de snelste optie als je achteraf nog een docent wilt koppelen aan de juiste groep(en).


Via de groep:

 1. Kies 'Beheer' in het hoofdmenu.
 2. Kies voor het submenu 'Stamgroepen' of 'Subgroepen'.
 3. Klik op  achter de naam van de groep.
 4. Kies 'Toegang'. Selecteer alle docenten die toegang moeten krijgen tot deze groep. 
 5. Klik op Toevoegen.
 6. Verkeerde docenten gekoppeld? Geen probleem! Klik op het tabblad Gebruikers met toegang, en vink hier alle docenten aan die ontkoppeld moeten worden. Klik vervolgens op Verwijderen

Via het account van de docent:

 1. Kies 'Beheer' in het hoofdmenu.
 2. Kies voor het submenu 'Gebruikersbeheer'.
 3. Zoek de juiste docent op.
 4. Klik op  achter de naam van de docent.
 5. Kies 'Toegang tot groepen'. Selecteer alle stam- of subgroepen waar de docent toegang tot moet krijgen. Je kunt nu ook zien tot welke groepen de docent toegang heeft.
 6. Klik op Opslaan.
 7. De docent aan de verkeerde groep(en) gekoppeld? Geen probleem! Volg hiervoor de stappen hierboven bij 'Via de groep' om de docent los te koppelen van de groep(en).