Voordat de leerlingen en docenten aan de slag kunnen met het Klik LMS heb je als beheerder een aantal taken te doen. In de menukeuze 'Beheerinstellingen' zet je de gegevens voor het huidige schooljaar klaar en kun je tijdens het schooljaar ook aanpassingen doen. 

Algemene informatie voor mijn school

De gegevens van je school kun je als beheerder vinden in de menukeuze 'Beheer' → 'Schoolinstellingen'. 

Voordat je aan de slag gaat in het Klik LMS moet deze gekoppeld worden aan jullie LAS. Check bij je LAS-beheerder of UWLR-koppeling actief is voor Klik.


Stap-voor-stap video instructie: Schoolinstellingen beherenStap-voor-stap: Invoer gegevens 'Mijn school'

  1. Vul de LAS-gegevens in voor de UWLR-koppeling in de menukeuze 'Beheerinstellingen' → 'Mijn school'. De registratie is nodig om de UWLR-koppeling te kunnen gebruiken, zodat de leerling gegevens, stamgroepen en stamgroepindelingen en de docentgegevens kunnen worden geïmporteerd in het LMS.      
  2. Stel de belangrijkste URL's voor de leerlingen en docenten beschikbaar door ze in te voeren onder het blok 'Schooleigen koppelingen'.
    Tip: handige koppelingen zijn het LAS, intranet, MS Teams etc.
  3. Stel de externe koppelingen, zoals Untis of Zermelo, in. Zie hiervoor deze instructie.


Wil je meer informatie? Klik hier om onze Supportpagina te bekijken!