Voordat een leerling aan de slag kan gaan met jouw bedachte werkpaden zijn er twee stappen noodzakelijk: een werkpadplanning maken en de leerlingen koppelen aan deze werkpadplanning.


INHOUDSOPGAVE


Werkpadplanning aanmaken

Maak een werkpadplanning aan zodat jouw leerlingen aan de slag kunnen gaan met de activiteiten die jij voor ze hebt geselecteerd. Via de werkpadplanning geef je ook aan op welke datum jouw geselecteerde werkpad moet starten. Er zijn drie mogelijkheden om in het scherm werkpadplanningen te komen: vanuit een schoolleerlijn, vanuit lesgeven via leerlijnplanningen of vanuit lesgeven direct bij werkpadplanningen. Alle drie de routes staan hieronder beschreven.


Stap-voor-stap video-instructie: werkpadplanningStap-voor-stap instructie: Werkpadplanning toevoegen vanuit schoolleerlijn

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Leermiddelen'.
 2. Kies een bestaande leerlijn waarvoor jij werkpaden wilt inplannen.
 3. Ga naar het tabblad Werkpadenoverzicht.
 4. Klik bij het werkpad dat jij wilt inplannen op de knop 'Naar werkpadplanningen'.
 5. Klik op ‘Werkpadplanning toevoegen’. De meeste gegevens zijn al automatisch ingevuld. Deze gegevens kun je zelf naar wens aanpassen.
 6. Selecteer de juiste schoolkalender en vervolgens de week waarin het werkpad moet beginnen.
 7. Klik onderaan tot welke week je wilt vrijgeven voor de leerling. Op een later moment kun je extra weken vrijgeven.
 8. Klik op ‘Opslaan’.
  N.B. aanpassingen in het werkpad worden niet zichtbaar in eerder vrijgegeven weken. Er kunnen dus geen activiteiten toegevoegd/verwijderd worden in vrijgegeven weken.


In het voorbeeld hieronder worden de eerste vier (van de vijf) weken vrijgegeven. De activiteiten die in week 5 van het werkpad staan, zijn nog niet toegankelijk voor leerlingen.

Stap-voor-stap instructie: Werkpadplanning toevoegen vanuit Lesgeven, Leerlijnplanningen

Er zijn twee mogelijkheden om een werkpadplanning te maken: via ‘Inplannen’ of via ‘Bekijk werkpaden’. In deze instructie gebruiken we de snelste optie: ‘Inplannen’.

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven'.
 2. Klik vervolgens op 'Leerlijnplanningen'.
 3. Kies een bestaande leerlijnplanning waarvoor jij werkpaden wilt inplannen.
 4. Klik op rechtsboven in het themablok voor onderstaande keuzes:
  1. Verplaatsen naar
  2. Verwijderen
  3. Inplannen
  4. Bekijk werkpaden
 5. Twijfel je of er al een werkpadplanning is gemaakt? Kies voor de optie ‘Bekijk werkpaden’ om te controleren of er al bestaande werkpadplanningen zijn van dit thema. 
 6. Klik op ‘Inplannen’. Alle gegevens zijn al automatisch ingevuld. Deze gegevens kun je zelf naar wens aanpassen.
 7. Klik onderaan tot welke week je wilt vrijgeven voor de leerling. Op een later moment kun je extra weken vrijgeven.
 8. Klik op ‘Opslaan’.
  N.B. aanpassingen in het werkpad worden niet zichtbaar in eerder vrijgegeven weken. Er kunnen dus geen activiteiten toegevoegd/verwijderd worden in vrijgegeven weken.

Stap-voor-stap instructie: Werkpadplanning toevoegen vanuit Lesgeven, Werkpadplanningen

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven'.
 2. Klik vervolgens op 'Werkpadplanningen'.
 3. Selecteer de leerlijn, het thema en het werkpad waarvoor je een werkpadplanning wil maken.
 4. Klik op ‘Werkpadplanning toevoegen’. De meeste gegevens zijn al automatisch ingevuld. Deze gegevens kun je zelf naar wens aanpassen.
 5. Selecteer de juiste schoolkalender en vervolgens de week waarin het werkpad moet beginnen.
 6. Klik onderaan tot welke week je wilt vrijgeven voor de leerling. Op een later moment kun je extra weken vrijgeven.
 7. Klik op ‘Opslaan’.
  N.B. aanpassingen in het werkpad worden niet zichtbaar in eerder vrijgegeven weken. Er kunnen dus geen activiteiten toegevoegd/verwijderd worden in vrijgegeven weken.

Stap-voor-stap instructie: Bestaande werkpadplanning kopiëren voor een andere klas

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven'.
 2. Klik vervolgens op 'Werkpadplanningen'.
 3. Selecteer de leerlijn, het thema en het werkpad waarvan je een werkpadplanning wil kopiëren.
 4. Klik opachter de werkpadplanning die je wil kopiëren.
 5. Selecteer 'Planning toevoegen (gebaseerd op deze)'. De meeste gegevens zijn al automatisch ingevuld. Deze gegevens kun je zelf naar wens aanpassen.
 6. Klik onderaan tot welke week je wilt vrijgeven voor de leerling. Op een later moment kun je extra weken vrijgeven.
 7. Klik op ‘Opslaan’.
  N.B. aanpassingen in het werkpad worden niet zichtbaar in eerder vrijgegeven weken. Er kunnen dus geen activiteiten toegevoegd/verwijderd worden in vrijgegeven weken.
  N.B. de koppeling met leerlingen is niet gekopieerd, dat moet je dus nog zelf doen.

Werkpadplanning (ont)koppelen aan leerlingen

Door leerlingen te koppelen aan jouw werkpadplanning geef je ze toegang tot het thema en de bijbehorende leerdoelen en activiteiten. De leerling ziet, na koppeling, alleen de activiteiten van de vrijgegeven weken.

 Stap-voor-stap instructie: Werkpadplanning koppelen aan leerlingen

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven' en ga naar Werkpadplanningen.
 2. Selecteer de leerlijn, het thema en het werkpad.
 3. Klik op achter de naam van de werkpadplanning en kies voor ‘Leerlingen koppelen'.  
 4. Ga naar het tabblad 'Leerlingen koppelen'.
 5. Selecteer de stamgroep of subgroep van de leerling(en) die jij wilt koppelen. 
 6. Vink de leerling(en) aan die jij wilt koppelen of klik op ‘Alles selecteren’ om alle leerlingen in jouw scherm aan te vinken.
  Let op: met ‘alles selecteren’ selecteer je alle leerlingen in je scherm. Je scherm staat automatisch ingesteld op 50 leerlingen. Onderaan het scherm kun je aangeven meer dan 50 leerlingen te zien. 
 7. Je kunt hierop volgend ook andere stamgroepen selecteren en aanvinken. Bij  naast Subgroep staat aangegeven hoeveel leerlingen je hebt geselecteerd.  
 8. Kies voor 'Koppelen' om je selectie te bevestigen.


Let op! Selecteer je gebruikers uit een subgroep? Controleer dan goed dat je alléén leerlingen koppelt. Gebruik hier eventueel het filter op rollen voor.


Heb je de verkeerde leerlingen gekoppeld aan jouw werkpadplanning? Geen probleem. Je kunt ze zo verwijderen:

 1. Onder het tabblad 'Gekoppelde leerlingen' staan alle leerlingen die je hebt aangevinkt.
 2. Heb je de verkeerde leerling toegevoegd? Selecteer dan alle leerlingen die je wilt verwijderen.  
 3. Bevestig je keuze met de knop 'Ontkoppelen'. De leerlingen zijn nu verwijderd van de werkpas.

Werkpadplanning toewijzen aan een docent

Zodra jij een werkpadplanning aanmaakt, staat jouw naam automatisch ingevuld bij het veld ‘eigenaar’, je kunt hier ook kiezen voor een andere eigenaar.

Het is ook mogelijk de eigenaar van een bestaand werkpad te veranderen. 

Stap-voor-stap instructie: Eigenaar aanpassen van een bestaand werkpad

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven' en ga naar Werkpadplanningen.
 2. Selecteer de leerlijn, het thema en het werkpad.
 3. Klik op   achter de naam van de werkpadplanning en kies voor ‘Bewerken’.
 4. Selecteer in het veld ‘Eigenaar’ de nieuwe eigenaar en klik vervolgens op opslaan.

Werkpadplanning verlengen

Je hebt al een deel van jouw werkpad ingepland bij leerlingen. De overige, niet-vrijgegeven weken kun je nog bewerken. Na het bewerken van je werkpad moet je de nieuwe weken vrijgeven voor de leerling.

Stap-voor-stap instructie: Werkpadplanning verlengen

 1. Klik in het hoofdmenu op 'Lesgeven' en ga naar Werkpadplanningen.
 2. Selecteer de leerlijn, het thema en het werkpad.
 3. Klik   achter de naam van de werkpadplanning en kies voor ‘Verlengen’.
 4. Klik op de week tot en met waar jij het werkpad wilt vrijgeven.
 5. Klik op opslaan. De leerlingen zien nu de vrijgegeven weken in hun eigen overzicht.
 6. Open het werkpad van het thema.
 7. Klik  achter de naam van de werkpadplanning en kies voor ‘Verlengen'.  
 8. Klik op de weken die je wilt vrijgeven voor de leerling.  
 9. Klik op ‘Opslaan’. Alle gekoppelde leerlingen zien nu direct de toegevoegde weken, inclusief de activiteiten.