Waarom maak je een leerlijnplanning?

De indeling van een leerjaar wordt op leerlijn-niveau getoond bij de leerlijnplanning. Het overzicht toont, zonder een koppeling aan de tijd, een overzicht van een leerlijn, de volgorde van de thema's en de duur per thema.

Via het scherm Leerlijnplanning kun je makkelijk je planning maken door de indeling van de leerlijn te koppelen aan de jaarkalender van de school. Zo kun je voor jezelf een goed overzicht maken van je planning over het geheel schooljaar.

Je maakt één leerlijnplanning per vak, per leerjaar, bijvoorbeeld geschiedenis klas 2.

In de planning bepaal je welke thema's worden behandeld in dit leerjaar en hoelang deze thema's duren. Het systeem houdt automatisch rekening met de vrije weken in de schoolkalender.

Wil je dat jouw leerlingen de leerlijnplanning voor jouw vak kunnen zien? Start dan met het koppelen van de leerlingen aan de leerlijn. Voer deze stap uit aan het begin van het nieuwe schooljaar zodat je er zeker van bent dat alle (nieuwe) leerlingen de jaarplanning van hun vak kunnen zien.


Hoe werkt de leerlijnplanning?


Waarom maak je een werkpadplanning?

In de leerlijnplanning heb je bepaald welke thema's worden behandeld in dit leerjaar. De leerlijnplanning is een visuele weergave van jouw jaaroverzicht. 

Via de werkpadplanning geef je aan op welke datum jouw geselecteerde werkpad moet starten. 

Door leerlingen te koppelen aan jouw werkpadplanning geef je ze toegang tot het thema en de bijbehorende leerdoelen en activiteiten. De leerling ziet, na koppeling, alleen de activiteiten van de vrijgegeven weken.


Hoe zet in mijn werkpad klaar voor leerlingen: Werkpadplanning


Stap-voor-stap video instructie: leerlijnplanningStap-voor-stap video instructie: werkpadplanning