De wettelijke kaders zijn in het Klik Platform opgenomen onder normensets. De normensets die wij aanbieden zijn de SLO leerdoelenkaarten voor de onderbouw, de examenprogramma's voor de bovenbouw en het ERK voor de moderne vreemde talen. Alle normensets hebben een code en zijn geformuleerd voor een bepaald niveau. Ben je benieuwd naar de normensets voor jouw vak? 


Stap-voor-stap instructie: Normensets bekijken

  1. Ga via het hoofdmenu naar 'Leermiddelen'.
  2. Klik in het submenu op 'Normen'.
  3. Klik op de URL om de website te bezoeken waar de gebruikte normensets op gepubliceerd zijn.  
  4. Klik op de normenset (ERK, Examenprogramma of SLO leerdoelen) om deze te bekijken.  
  5. Maak een keuze welke normenset je wilt bekijken.
  6. Zoek een norm door de zoekfunctie rechtsboven te gebruiken of gebruik de pijlen rechtsonder op het scherm. 


Wil je meer informatie? Klik hier om onze Supportpagina te bekijken!