Alle leerlijnen die voor jouw school beschikbaar zijn staan in het overzicht Schoolleerlijnen. 

Een schoolleerlijn heeft voor ieder vak dezelfde opbouw. Het bestaat uit verschillende thema's, verdeeld over één of meerdere leerjaren. Voor ieder thema is een beschrijving van het thema zichtbaar, is een standaardwerkpad toegevoegd en zijn verschillende overzichten beschikbaar: een leerdoelenoverzicht en activiteitenoverzicht, een hulpmiddelenoverzicht en een werkpadenoverzicht. 


Wie mag wat?

Als docent kun je de leerlijn van jouw vak bekijken en vanuit het werkpadenoverzicht doorklikken naar het aanmaken van werkpadplanningen. 


De leermiddelen beheerder (LMB) is degene die de schoolleerlijnen aanmaakt en publiceer
De leermiddelen beheerder en de leermiddelen ontwikkelaar (LMO) kunnen schoolleerlijnen bewerken.


Klik hier voor een volledig overzicht van de rollen en rechten binnen het Klik Platform.


INHOUDSOPGAVE


Voor LMB/LMO:


Stap-voor-stap video instructie: Schoolleerlijnen 
Stap-voor-stap video instructie: Bewerken van een leerlijn - algemeen 
Stap-voor-stap video instructie: Bewerken leerdoelen en activiteitenoverzicht
Stap-voor-stap video instructie: Hulpmiddelenoverzicht bewerkenStap-voor-stap video instructie: Werkpadenoverzicht bewerkenLeerlijn favoriet maken

Een leerlijn kan je markeren als favoriet zodat deze als eerste getoond wordt in de schoolleerlijnen en/of basisleerlijnen.

Stap-voor-stap instructie: leerlijn favoriet maken

 1. Klik op ‘Leermiddelen’. Je ziet hier het overzicht van de Schoolleerlijnen.
  N.B. Een LMO en een docent ziet hier alleen gepubliceerde leerlijnen.
  Een LMB heeft ook de mogelijkheid om hier ongepubliceerde leerlijnen te zien.
 2. Klik rechtsboven in de tegel van de leerlijn op de ⭐. 
 3. De leerlijn is nu gemarkeerd als favoriet.
 4. Je kunt een favoriet weer verwijderen door opnieuw op het sterretje te klikken.

Meldingen bekijken

Als uitgeverijen hun content veranderen, voert Klik de wijzigingen door in de bestaande basisleerlijnen. Als je een basisleerlijn kopieert, krijg je de meest recente wijzigingen mee. Als een basisleerlijn is gewijzigd waar jij al een schoolleerlijn van hebt gemaakt, dan wordt deze wijziging vermeld in de meldingen. Op deze manier kan je zelf beslissen of je de wijziging doorvoert in je schoolleerlijn of niet.


Stap-voor-stap instructie: Meldingen bekijken

 1. Ga via het hoofdmenu naar 'Leermiddelen'.
 2. Klik in het submenu op je 'Schoolleerlijnen'.
 1. Als je eenBelletjerechtsbovenin bij het thema ziet, dan is er een wijziging geweest in het thema.
 2. Scrol naar beneden en bekijk de melding onder het kopje 'Meldingen'.

LMB: Leerdoelen toevoegen

Stap-voor-stap instructie: leerdoelcluster of een leerdoel toevoegen

 1. Klik op één van de thema’s binnen je leerlijn. Je komt automatisch terecht in het leerdoelenoverzicht. Dit is de ‘Weergavemodus’.
 2. Klik op ‘Naar Bewerkmodus’, het leerdoelenoverzicht wordt nu geopend.
  Let op! Voeg altijd als eerst een leerdoelcluster toe. Leerdoelen zonder cluster kunnen niet worden opgeslagen!
 3. Klik op 'Voeg een leerdoelcluster toe'.
 4. Vul de titel/het onderwerp van je leerdoelcluster in en geef een beschrijving*. 
 5. Klik vervolgens op één van de volgende opties: 
  • Opslaan                 - de pop-up wordt gesloten en het leerdoelcluster is nu opgeslagen.
  • Opslaan & nieuw    - het leerdoelcluster wordt opgeslagen en je kunt direct in de nieuwe pop-up het volgende cluster aanmaken.
  • Opslaan & kopie    -  het leerdoelcluster wordt opgeslagen en er opent een nieuwe, ingevulde pop-up waarbij de titel is aangevuld met [kopie]. De kopie wordt pas opgeslagen bij het klikken op een opslaan knop.
 6. Voeg een leerdoel toe: Klik op 'Voeg een leerdoel toe'.
 7. Vul de velden in. Velden met * zijn verplicht.
  • *Leerdoelcluster: geef aan onder welk leerdoelcluster dit leerdoel valt.
  • *Onderwerp: geef een korte titel van het leerdoel (deze is niet zichtbaar voor leerlingen).
  • Code: Indien het thema voor meerdere niveaus is, kunnen er leerdoelen per niveau geformuleerd worden. Door deze leerdoelen dezelfde code te geven, zullen ze naast elkaar in het overzicht geplaatst worden.
  • *Leerdoel: Noteer hier het leerdoel dat de leerling gaat behalen.
  • Normen: Selecteer eerst de Normensetbron (bijv. SLO leerdoelen), vervolgens de normenset (bijv. Leerdoelenkaart Biologie) en ten slotte de norm.
   Door nogmaals op de dropdown 'Norm' te klikken kun je nog meer normen toevoegen.
  • *Niveaus: vink aan voor welk(e) niveau(s) het leerdoel is. Dit is een verplicht veld.**
  • Activiteiten: Selecteer welke activiteiten horen bij dit leerdoel.
   (N.B. het is ook mogelijk om vanuit het activiteitenoverzicht leerdoelen te koppelen)
 8. Klik vervolgens op één van de volgende opties: 
  • Opslaan                  - de pop-up wordt gesloten en het leerdoel is nu opgeslagen.
  • Opslaan & nieuw   - het leerdoel wordt opgeslagen en je kunt direct in de nieuwe pop-up het volgende leerdoel aanmaken**.
  • Opslaan & kopie - het leerdoel wordt opgeslagen en er opent een nieuwe, ingevulde pop-up waarbij de titel is aangevuld met [kopie]. De kopie wordt pas opgeslagen bij het klikken op een opslaanknop.

* Tip: indien je bij beschrijving exact de titel kopieert, zal extra beschrijving niet zichtbaar zijn voor leerlingen.

** De aangevinkte niveaus blijven onthouden binnen de browser, bij het aanmaken van andere leerdoelen/activiteiten wordt deze selectie automatisch aangevinkt.

LMB/LMO: Activiteiten toevoegen

De onderstaande typen activiteiten kunnen worden aangemaakt in het thema. 

 • Les/leeractiviteit
 • Zelfstandig werken
 • Labsessie
 • Communicatiesessie
 • Lezing
 • Seminar
 • Inlever

Stap-voor-stap instructie: activiteitencluster of een activiteit toevoegen

 1. Klik op ‘Naar bewerkmodus’ om je thema te bewerken.
 2. Klik op 'Activiteitenoverzicht'.

  Het kan prettig zijn om activiteiten te groeperen, bijvoorbeeld om het makkelijk te selecteren in een werkpad en/of om het overzichtelijker te maken voor een leerling.

 3. Klik op 'Maak een nieuwe activiteitencluster'.
 4. Vul de titel/het onderwerp van je cluster in en geef een beschrijving (deze is niet zichtbaar voor leerlingen). 
 5. Klik vervolgens op één van de volgende opties: 
  • Opslaan                 - de pop-up wordt gesloten en het activiteitencluster is nu opgeslagen.
  • Opslaan & nieuw   - het activiteitencluster wordt opgeslagen en je kunt direct in de nieuwe pop-up het volgende cluster aanmaken.
  • Opslaan & kopie   -  het activiteitencluster wordt opgeslagen en er opent een nieuwe, ingevulde pop-up waarbij de titel is aangevuld met [kopie]. De kopie wordt pas opgeslagen bij het klikken op een opslaan knop.
 6. Voeg een activiteit toe: klik op 'Maak een nieuwe activiteit'. 
 7. Vul de velden in. Velden met * zijn verplicht.
  • Activiteitencluster: geef aan onder welk activiteitencluster dit leerdoel valt.
  • *Type: Selecteer het type activiteit (let op! Deze kan na opslaan NIET worden gewijzigd).
  • *Naam: geef een korte titel van de activiteit.
  • *Omschrijving: Noteer hier bondig wat de leerling gaat doen.
  • Doorlopende activiteit: is deze activiteit een activiteit waar de leerling het gehele werkpad aan kan gaan werken? Zo ja, vink dit dan hier aan. Wanneer je later het werkpad gaat ontwerpen, kun je deze doorlopende activiteit terugvinden en toevoegen aan je werkpad.
  • URL van de bron: Plak hier de link naar een externe link/activiteit, zoals een bron in de BronnenBouwer.
  • Bijlagen: Selecteer de bestanden die een leerling kan downloaden.
  • Leerdoelen: Selecteer eerst het Leerdoelcluster en vervolgens het leerdoel dat hoort bij de activiteit.
   Door nogmaals op de dropdown 'leerdoel' te klikken kun je nog meer leerdoelen toevoegen.
   (N.B. het is ook mogelijk om vanuit het leerdoelenoverzicht activiteiten te koppelen)
  • *Niveaus: vink aan voor welk(e) niveau(s) het leerdoel is. Dit is een verplicht veld.**
 8. Klik vervolgens op één van de volgende opties: 
 • Opslaan                 - de pop-up wordt gesloten en de activiteit is nu opgeslagen.
 • Opslaan & nieuw   - de activiteit wordt opgeslagen en je kunt direct in de nieuwe pop-up de volgende activiteit aanmaken**.
 • Opslaan & kopie   - de activiteit wordt opgeslagen en er opent een nieuwe, ingevulde pop-up waarbij de titel is aangevuld met [kopie]. De kopie wordt pas opgeslagen bij het klikken op een opslaanknop.


** De aangevinkte niveaus blijven onthouden binnen de browser, bij het aanmaken van andere leerdoelen/activiteiten wordt deze selectie automatisch aangevinkt.

Het is mogelijk om als activiteit een link op te nemen naar Digistudies. Dit is een e-learning platform met uitleg video's, speciaal voor bovenbouw eindexamen leerlingen. Als school kun je voor jouw leerlingen een licentie aanschaffen, zodat ze volledige toegang krijgen tot alle uitleg video's, gecategoriseerd per vak.

 

Let op! Voordat je de knop Digistudies kunt zien, is het noodzakelijk dat de school beheerder eerst Digistudies activeert binnen het LMS. Zie daarvoor deze instructie.


Stap-voor-stap instructie: een Digistudies link toevoegen

 1. Klik op ‘Naar bewerkmodus’ om je thema te bewerken.
 2. Klik op 'Activiteitenoverzicht'.
 3. Voeg een activiteit toe: klik op 'Maak een nieuwe activiteit'. Vul de velden in zoals in de instructie hierboven. Velden met * zijn verplicht.
 4. Rechts naast het veld 'URL van de bron' zie je de knop 'Digistudies Link overnemen' staan. Klik hierop.
 5. Kies eerst een niveau. Dan het vak, het domein, een subdomein en tenslotte de specifieke video die je wilt toevoegen.
 6. Als je alle keuzes hebt ingesteld, dan verschijnt onderaan het resultaat in de vorm van een link. Klik eventueel op de link om te controleren of je de juiste video hebt geselecteerd. De video opent nu in een nieuw tabblad.
 7. Klik tenslotte op de knop 'Link overnemen'. In het veld 'URL van de bron', staat nu de link naar Digistudies.
 8. Als je alle verplichte velden hebt ingevuld, dan kun je de activiteit vervolgens opslaan.
 9. Klik vervolgens op één van de volgende opties: 
  • Opslaan                 - de pop-up wordt gesloten en de activiteit is nu opgeslagen.
  • Opslaan & nieuw   - de activiteit wordt opgeslagen en je kunt direct in de nieuwe pop-up de volgende activiteit aanmaken**.
  • Opslaan & kopie   - de activiteit wordt opgeslagen en er opent een nieuwe, ingevulde pop-up waarbij de titel is aangevuld met [kopie]. De kopie wordt pas opgeslagen bij het klikken op een opslaanknop.

Hulpmiddelen toevoegen

Stap-voor-stap instructie: Hulpmiddelen toevoegen

 1. Klik op ‘Leermiddelen’ en en vervolgens op ‘Schoolleerlijnen’.
 2. Ga naar de leerlijn van jouw vak. Standaard kom je in het eerste thema terecht.
 3. Klik op ‘Naar bewerkmodus’ om je thema te bewerken.
 4. Klik op 'Hulpmiddelenoverzicht' in je schoolleerlijn.
  Maak een keuze: wil je een hulpmiddel toevoegen voor de gehele leerlijn of specifiek voor dit thema? Welke keuze je ook maakt, de handelingen zijn vervolgens hetzelfde.
 5. Klik op ‘Toevoegen’.
 6. Vul de naam van je hulpmiddel in, bijvoorbeeld ‘Lesvoorbereiding (LO)’.
 7. Vul de weergavenaam in, bijvoorbeeld ‘Lesvoorbereiding’.
 8. Voeg een beschrijving over het hulpmiddel toe.
 9. Voeg eventueel een URL toe. Let op: begin altijd met https://. (let op, een bestand toevoegen kan pas vanaf stap 13).
 10. Voeg eventueel een bijlage toe. Klik op ‘Bestand uploaden’. Een bijlage mag maximaal 64 mb zijn en er mogen geen vreemde leestekens staan in de titel. Alle type bestanden worden ondersteund.
 11. Selecteer de categorie (oefening, theorie of beiden) en selecteer het lesniveau van het hulpmiddel.
 12. Mogen leerlingen het hulpmiddel zien? Vink dan 'Leerlingen toegang' aan.
 13. Ben je klaar? Klik dan op ‘Opslaan’ en je hulpmiddel is toegevoegd.

Werkpad toevoegen

Stap-voor-stap instructie: Werkpad toevoegen

 1. Klik op ‘Leermiddelen’ en en vervolgens op ‘Schoolleerlijnen’.
 2. Ga naar de leerlijn van jouw vak. Standaard kom je in het eerste thema terecht.
 3. Klik op ‘Naar bewerkmodus’ om je thema te bewerken.
 4. Klik op 'Werkpadenoverzicht' in je schoolleerlijn.
 5. Je kan op twee manieren een werkpad toevoegen; 
  • kopieer een bestaand werkpad of 
  • klik op de knop werkpad toevoegen.
 6. Vul vervolgens de gegevens in voor het nieuwe werkpad en sla deze op.
 7. Klik op  achter het zojuist aangemaakte werkpad.
 8. Kies ‘Werkpad ontwerpen’.
 9. Selecteer een of meer activiteit(en) van het gewenste niveau bij je werkpad. Heb je 'doorlopende activiteiten' aangemaakt, dan vind je deze terug onder het label 'doorlopende activiteit'.
 10. Geef aan in welke week je de activiteiten wilt plaatsen en sla op. 11. Ga terug naar het 'Werkpaden overzicht'.
 12. Wil je jouw werkpad standaard maken?

  • Klik op  achter het werkpad.

  • Kies voor ‘Maak dit het standaard werkpad’.